Παράδοση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης

12/1/2018

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΜΟΥ

Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας, Ερμηνευτική Εγκύκλιος από το Τμήμα Φορολογίας.

Ερμηνευτική Εγκύκλιος 219-Φ.Π.Α.pdf


More Announcements