Τεχνική Εγκύκλιος 1/2018 (ΤΕ_1/2018): Επιστολή πιστοποίησης τραπεζικών υπολοίπων και συναλλαγών...

12/1/2018

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΤΕ_1/2018)

Θέμα: Επιστολή πιστοποίησης τραπεζικών υπολοίπων και συναλλαγών από τράπεζες προς Ελεγκτές

Συνημμένα αποστέλλεται η Τεχνική Εγκύκλιος 1/2018 που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσμου σε σχέση με τη ζήτηση και λήψη από τις τράπεζες πιστοποίησης για τα τραπεζικά υπόλοιπα και τις συναλλαγές των πελατών.

 TΕ 1_2018 Επιστολή πιστοποίησης τραπεζικών υπολοίπων και συναλλαγών από τράπεζες προς Ελεγκτές .pdf


More Announcements