Ενημερωτική Εγκύκλιος 20/2017 (EE 20_2017): Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από την Αρχή Δημόσιας Εποπ...

7/12/2017

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(EΕ_20/2017)

 Θέμα: Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ)

Συνημμένα επισυνάπτονται για ενημέρωσή σας οι ακόλουθες διευκρινιστικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από την ΑΔΕΕλΕπ:

  1. Εγκύκλιος 3/2017: άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 αναφορικά με την Έκθεση Ελέγχου
  2. Εγκύκλιος 4/2017: Μεταβατική Διάταξη στο άρθρο 113 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017
  3. Διευκρινιστική επιστολή σε σχέση με τη διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας σε Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος.
2017 12 05 Εγκύκλιος ΑΔΕΕλΕπ 03 2017_ Έκθεση Ελέγχου άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου.pdf
Εγκύκλιος 04 2017_ Μεταβατική Διάταξη 113 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017.pdf
Επιστολή προς νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία ΟΔΣ_Διάρκεια ελεγκτικής εργασίας.pdf

More Announcements