Ενημερωτική Εγκύκλιος 19/2017: Ενημέρωση των μελών για θέματα που αφορούν στον περί Ελεγκτών Νόμο...

5/12/2017

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(EΕ_19/2017)

 Θέμα: Ενημέρωση των μελών για θέματα που αφορούν στον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 και στο επάγγελμα γενικότερα

Συνημμένα επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή με σκοπό την ενημέρωση των Μελών για θέματα που αφορούν στον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 και στο επάγγελμα γενικότερα.

EE 19_2017 Ενημέρωση Μελών για τις εξελίξεις στον περί Ελεγκτών Νόμο.pdf
28 11 2017 letter to prliament re Auditors Law.pdf
4 Dec 2017 Letter to Finance Committee re CySEC schemes of Service.pdf
SCAN7950_000.pdf

More Announcements