Απόσπαση 5 Λογιστών στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

11/9/2017

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Πιο κάτω κοινοποιείται για ενημέρωσή σας ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος λογιστών Μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση τους στο Γενικό Λογιστήριο.

 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, όπως αναφέρεται πιο κάτω.

 

 

================================================================================================================================================

 

 

 

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/09/2017)

 

Με την παρούσα γνωστοποιείται η ανάγκη για απόσπαση πέντε (5) Λογιστών, που ήδη υπηρετούν στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα, στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

 

Η εν λόγω ανάγκη προκύπτει λόγω της εφαρμογής αριθμού εκσυγχρονιστικών έργων από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, όπως είναι η εισαγωγή νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) στο Δημόσιο, η εισαγωγή της λογιστικής βάσης των Δεδουλευμένων στον Δημόσιο Τομέα, η λειτουργία γραφείου Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, κ.α.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι κατέχουν θέση στις μισθοδοτικές κλίμακες (Α8 – Α13) και είναι μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου:Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω θέμα, υπάρχουν στην Ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (
www.treasury.gov.cy) (http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/All/8662AE8DCAA081B5C225818E00282F39?OpenDocument)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο στην πιο πάνω ιστοσελίδα και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 15/09/2017.

 


More Announcements