Γενική Εγκύκλιος 12/2017 (ΓΕ_12/2017): Ανανέωση των Πιστοποιητικών Άσκησης Επαγγέλματος

14/7/2017

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 
(ΓΕ_12/2017)
 
Θέμα: Συμβούλιο Ανανέωση των Πιστοποιητικών Άσκησης Επαγγέλματος

Συνημμένα κοινοποιείται εγκύκλιος αναφορικά με την ανανέωση των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος που εκδίδει ο ΣΕΛΚ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

ΓΕ 12_2017 Aνανέωση Πιστοποιητικών Άσκησης Επαγγέλματος.pdf
2.1 Aίτηση για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος ( 2017).pdf
4.1 Application for Practising Certificate for Firms (2017) - gr.pdf

More Announcements