Γενική Εγκύκλιος 6/2017 (ΓΕ_6/2017): Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου

8/3/2017

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΓΕ_6/2017)Θέμα: Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου

 

Πληροφορείστε ότι στις 3 Μαρτίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας νόμος (Ν.17(Ι)/2017) που τροποποιεί το άρθρο 152Α του περί Εταιρειών Νόμο. Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά στον Ν.97(Ι)/2016, με τον οποίο μεταφέρθηκε στο κυπριακό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπως σας είχαμε ενημερώσει με την Γενική Εγκύκλιο 20/2016.

 

Με τη νέα τροποποίηση, ξεκαθαρίζεται ότι οι τροποποιήσεις που επενέχθηκαν με τον Ν.97(Ι)/2016 ισχύουν για τις οικονομικές καταστάσεις που λήγουν στις 31/12/2016 και μετέπειτα.

Scan.pdf


More Announcements