Ανακοίνωση σχετικά με την ΕΣ 13_2023

30/5/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Σε συνέχεια της ΕΣ 13_2023 σχετικά με την  έναρξη λειτουργίας της νέας Πύλης του ΣΕΛΚ για θέματα ΞΠΧ/ΧΤ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ετοιμαστεί σχετικός Οδηγός ούτως ώστε να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση σας στην καινούρια πύλη του ΣΕΛΚ. Ο οδηγός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει μέχρι στιγμής ηλεκτρονικό μήνυμα για πρόσβαση στην πύλη ή εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία πρόσβασης χρησιμοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο ο οποίος έχει αποσταλεί από το compliance@icpac.org.cy. Για πρόσβαση στον Οδηγό παρακαλώ ακολουθήστε τον  σύνδεσμο, ή κατεβάστε το αρχείο 👉  How to reset or obtain your password for ICPAC REGTEK PORTAL.pdf

 

Σε περίπτωση που συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε τεχνικά θέματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@icpac.org.cy . Αφού επικοινωνήσετε, παρακαλούμε όπως δώσετε μια σαφή περιγραφή του τεχνικού προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζετε. Επιπρόσθετα, όπου αυτό είναι δυνατόν, επισυνάψετέ ένα στιγμιότυπο οθόνης όπου και θα παρουσιάζει το τεχνικό πρόβλημα. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν σημαντικά στο να κατανοήσουμε καθώς και να επιλύσουμε ταχύτερα τα τεχνικά θέματα τα οποία προκύπτουν. 


Περισσότερες ανακοινώσεις