Φορολογική Επιτροπή Συμμόρφωσης | Σχέδιο Ψηφιακών Νομάδων και εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσ

11/5/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται ενημέρωση σχετικά με ερώτηση της Φορολογικής Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣΕΛΚ, προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  για  τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις ατόμων που αποκτούν άδεια για εξ αποστάσεως εργασία από την Κύπρο μέσω του σχεδίου Ψηφιακών Νομάδων.

DIGITAL NOMADS.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις