ΕΣ 31_22 Κοινοποίηση του διορισμού Λειτουργού Συμμόρφωσης

17/11/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Σας επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 31/2022 σχετικά με την κοινοποίηση του διορισμού Λειτουργού Συμμόρφωσης.

Η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.


Περισσότερες ανακοινώσεις