ΕΣ 30_2022 - Επικαιροποίηση καταλόγου υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών της FATF

25/10/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Σας επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 30/2022 σχετικά με την επικαιροποίηση του καταλόγου μη συνεργάσιμων και άλλων δικαιοδοσιών υπό παρακολούθηση της FATF.

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ακολουθείστε τον Σύνδεσμο ή κατεβάστε το αρχείο 👉  ΕΣ 30_2022 - Επικαιροποίηση καταλόγου υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμων χωρών FATF.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις