ΕΣ 29_22 - Διευκρινίσεις σχετικά με παρακάμψεις κυρώσεων

21/10/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί,

Σας επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 29/2022 σχετικά με διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με παρακάμψεις των κυρώσεων.

Η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου ή κατεβάστε το αρχείο 👉  ΕΣ 29_22 - Διευκρινίσεις σχετικά με προσπάθειες παράκαμψης των κυρώσεων.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις