ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ- ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

17/10/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Θέμα: 1. Δελτίο Νομοθετικών Νέων (ΝΝ. 08/2022)

Συνημμένα κοινοποιείται για το έτος 2022 το όγδοο δελτίο των Νομοθετικών Νέων του ΣΕΛΚ, προς ενημέρωση σας, στο οποίο αναφέρονται οι νομοθεσίες που είτε έχουν ψηφιστεί είτε έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα καθώς και οι σχετικοί κανονισμοί που έχουν εκδοθεί και αφορούν, σε γενικές γραμμές, το λογιστικό επάγγελμα και την οικονομία ευρύτερα .

Πατήστε ΕΔΩ για το Δελτίο Νομοθετικών Νέων

Θέμα: 2. Παρουσία ΣΕΛΚ στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Πιο κάτω παρατίθεται ,προς ενημέρωση σας, σχετικός πίνακας με τα νομοσχέδια και/ή τις προτάσεις νόμου για τα οποία/τις οποίες  ο ΣΕΛΚ κλήθηκε και παρευρέθηκε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εξέταση τους κατά το μήνα Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2022.

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Νομοσχέδιο/ Πρόταση Νόμου

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022.

Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022

 

 

Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022

Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε) Νόμος του 2022


Περισσότερες ανακοινώσεις