ΕΣ_ 28/2022 Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Γραμμών

10/10/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 28/2022 σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση των Κατευθυντήριων Γραμμών που εκδίδονται από τον ΣΕΛΚ, καθώς και τις επικαιροποιήσεις τους όπου υφίστανται.

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο ή κατεβάστε το αρχείο 👉  ΕΣ 28_2022 Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Γραμμών.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις