ΕΣ 27_22 - Όγδοη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

7/10/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητά Μέλη,

Σας επισυνάπτεται η Εγκύκλιος 27/2022 σχετικά με την υιοθέτηση της όγδοης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

Η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου ή κατεβάστε το αρχείο  ΕΣ 27_22 - Νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις