ΕΣ 16_21 - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων σχετικά με την εισαγωγή κρυπτονομισμάτων στη Δημοκρατία / CC 1

13/12/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 16/2021 αναφορικά με την πρώτη Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων σχετικά με την εισαγωγή κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων στη Δημοκρατία.

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ακολουθείστε τον σύνδεσμο.Περισσότερες ανακοινώσεις