24/11/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Βρείτε  εδώ, την ανακοίνωση του Κλάδου Εταιρειών Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ημερ. 19/11/21, με θέμα : Περί Εταιρειών Διατάγματα του 2021 - Εφαρμογή της 2ης Δέσμης Εντύπων .


Περισσότερες ανακοινώσεις