Τμήμα Φορολογίας- Ερμηνευτική Εγκύκλιος 52

3/11/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Επισυνάπτεται η Ερμηνευτική Εγκύκλιος 52, του Τμήματος Φορολογίας με θέμα :Πλαίσιο Φορολογικών Ελαφρύνσεων για Αναδιαρθρώσεις Τραπεζικών Δανείων

Ερμηνευτική Εγκύκλιος Αρ. 52 - Πλαίσιο Φορολογικών Ελαφρύνσεων για Αναδιαρθρώσεις Τραπεζικων Δανείων.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις