ΤΕΕΙΔΙ-Απλοποίηση διαδικασίας καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων μέσω της «Αριάδνης»

2/11/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την απλοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων μέσω του συστήματος ‘Αριάδνη’.

Πιο συγκεκριμένα εισάγεται η δυνατότητα καταχώρισης στο μητρώο από τους αξιωματούχους/συνέταιρους νομικής οντότητας δηλαδή μπορούν να προχωρήσουν στην καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων για όλες τις εταιρείες ή συνεταιρισμούς στις οποίες κατέχουν τον ρόλο αξιωματούχου ή συνέταιρου καθώς και η καταχώρισης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τους συνεταιρισμούς μέσω της δημιουργίας προφίλ συνεταιρισμού στην ‘Αριάδνη’.

Για πρόσβαση στην ανακοίνωση στα ελληνικά ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Απλοποιείται από σήμερα η διαδικασία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων μέσω της «Αριάδνης»

Επίσης σημειώστε ότι έχει αναθεωρηθεί το Εγχειρίδιο για την ενδιάμεση λύση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και οι Συνήθεις Ερωτήσεις για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Εγχειρίδιο για την ενδιάμεση λύση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί δικαιούχοι


Περισσότερες ανακοινώσεις