Δημιουργία νέας Επιτροπής για τη Βιομηχανία Φιλοξενίας – Παράταση στη θητεία των υφιστάμενων Επιτρο

29/7/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΕΕ_6/2021)

Θέμα: Δημιουργία νέας Επιτροπής για τη Βιομηχανία Φιλοξενίας – Παράταση στη θητεία των υφιστάμενων Επιτροπών

Συνημμένα ενημερώνεστε για την απόφαση του Συμβουλίου του ΣΕΛΚ για δημιουργία νέας Επιτροπής για τη Βιομηχανία Φιλοξενίας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι, η θητεία των υφιστάμενων Επιτροπών του ΣΕΛΚ παρατείνεται κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι τον Οκτώβριο 2022 με την ίδια σύνθεση.

 ΕΕ 6_2021 Επiτροπή Βιομηχανίας Φιλοξενίας .pdf

 Αίτηση συμμετοχής στη νεα Επιτροπή Βιομηχανία Φιλοξενίας 2021 .pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις