ΤΕΕΕΠ πρόβλημα στο σύστημα η-καταχώρισης

7/7/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ενημερώνεστε για την πιο κάτω ανακοίνωση ημερομηνίας 7.7.2021 του Τμήματος Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αναφορικά με καταχώριση εγγράφων στα ταμεία του ΤΕΕΕΠ λόγω προβλήματος στο σύστημα η-καταχώρισης στην ελληνική γλώσσα:

Καταχώριση εγγράφων στα ταμεία του ΤΕΕΕΠ λόγω προβλήματος στο σύστημα η-καταχώρισης


Περισσότερες ανακοινώσεις