ΕΣ 8/2021 - Επικαιροποίηση καταλόγου μη συνεργάσιμων και άλλων δικαιοδοσιών υπό παρακολούθηση της FA

28/6/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 8/2021 σχετικά με την επικαιροποίηση του καταλόγου μη συνεργάσιμων και άλλων δικαιοδοσιών υπό παρακολούθηση της FATF.

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο.Περισσότερες ανακοινώσεις