Αποστολή αιτημάτων πιστοποιητικών πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μέλη του ΣΕΛΚ

11/3/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Aκολουθώντας την παρακάτω ανακοίνωση, o ΣΕΛΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (εφεξής η «Τράπεζα») έχει υλοποιήσει την εγκατάσταση  και τον έλεγχο (UAT) του συστήματος αποστολής πιστοποιητικών τα οποία θα είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα με ηλεκτρονική υπογραφή.  Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αναγράφεται στο κάθε αίτημα θα είναι αυτό που θα χρησιμοποιεί η Τράπεζα για να σας αποστείλει τα διεκπεραιωμένα πιστοποιητικά.

Ως εκ τούτου η Τράπεζα είναι έτοιμη να αρχίσει την διαδικασία αυτή από την Παρασκευή 12/03/2021. Περισσότερες ανακοινώσεις