Υπενθύμιση Μελών για διευθέτηση της ανανέωσης της Ετήσιας Συνδρομής Μέλους για το έτος 2021 με βάση

10/3/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να υπενθυμίσουμε στα Μέλη που δεν έχουν ακόμη διευθετήσει  την ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής Μέλους για το έτος 2021, να μεριμνήσουν για τη διευθέτησή της μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.  Η παρούσα υπενθύμιση αποτελεί μέρος της Διαδικασίας Ανανέωσης της Ετήσιας Συνδρομής Μέλους ως αυτή σας κοινοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 μέσω της ΓΕ 23_2018 η οποία και επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Η πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής Μέλους μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

(α)    Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών JCC Smart   (www.jccsmart.com) – με την καταχώρηση του αριθμού τιμολογίου που  σας έχει σταλεί στην κατηγορία Συνδρομές Μελών

(β)    Με επιταγή.

(γ)    Μέσω του ιστότοπου του Συνδέσμου www.icpac.org.cy από την οικοσελίδα.

(δ)   Με πιστωτική / χρεωστική κάρτα. Εφόσον επιλέξετε να εξοφλήσετε το Δικαίωμα Εγγραφής και την Ετήσια Συνδρομή σας μέσω πιστωτικής κάρτας, παρακαλώ συμπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία που αναγράφονται στο έντυπο Ειδοποίηση για ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής Μέλους για το 2021 το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου κάτω από την κατηγορία Έντυπα / Μέλη.

ΓΕ 23_2018 Εγχειρίδια Διαδικασιων ΣΕΛΚ.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις