Ενημερωτική Εγκύκλιος 5/2021: Δημοσίευση νέου διαδικτυακού σεμιναρίου

5/3/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητά Μέλη,

 

Σας κοινοποιείται η Ενημερωτική Εγκύκλιος 5/2021 αναφορικά με τη δημοσίευση νέου διαδικτυακού σεμιναρίου με τίτλο ‘Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας και Κυρώσεις’ που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΣΕΛΚ στην Αγγλική γλώσσα.


IC 5_2021 AMLTFSanctions Seminar.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις