ΕΕ 4_2021 Συνεργασία ΣΕΛΚ με την ηλεκτρονική πλατφορμα Positive Vertias

26/2/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(EΕ_4/2021)
 
Θέμα: Έναρξη συνεργασίας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Positive Veritas για ενημέρωση σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας

Συνημμένα αποστέλλεται ανακοίνωση του ΣΕΛΚ αναφορικά με τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Positive Veritas για την παροχή ενημέρωσης σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας στα Μέλη του Συνδέσμου.

 ΕΕ 4_2021 Συνεργασία ΣΕΛΚ με την ηλεκτρονική πλατφορμα Positive Vertias .pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις