Ανακοίνωση ΤΕΕΕΠ - Εξυπηρέτηση κοινού στο ΤΕΕΕΠ σύμφωνα με το Διάταγμα Υπ. Υγείας ημερ. 29/12/20

30/12/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Επισυνάπτεται αυτούσια επιστολή απο το Τμήμα Έφορου Εταιρείων και Επίσημου Παραλήπτη με την πιο κάτω ανακοίνωση.

Παρακαλώ δείτε πιο κάτω τον σύνδεσμο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚ. 30/12/20

Επιστ. ΤΕΕΕΠ - Ανακ. 30-12-20.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις