ΓΕ 26_2020 - Humanitarian aid for jurisdictions under sanctions

15/10/2020

Αγαπητά Μέλη,

 

Σας επισυνάπτεται η ΓΕ 26/2020 σχετικά με το καθοδηγητικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την καταπολέμηση της πανδημίας  COVID-19 σε ορισμένα περιβάλλοντα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ε.Ε.

ΓΕ 26_2020 - Humanitarian aid for jurisdictions under sanctions.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις