ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναθεωρημένη Συμφωνία Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων μεταξύ ΑΔΕΕλΕπ και ΣΕΛΚ

15/10/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Συνημμένα κοινοποιείται κοινή ανακοίνωση της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σε σχέση με την αναθεωρημένη Συμφωνία Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο σωμάτων που υπογράφτηκε στις 10/7/2020.

Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΕΕλΕπ - ΣΕΛΚ αναφορικά με τη τροποποιημένη ΣΑΑ που υπεγράφη στις 10.7.20.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις