Γενική Εγκύκλιος 21/2020 (ΓΕ_21/2020): Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2020 και Έκτακτης Γενικ

28/8/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΓΕ_21/2020)

Θέμα: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2020 και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Με την παρούσα ειδοποιείστε ότι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μμ στο ξενοδοχείο Landmark στη Λευκωσία. Ταυτόχρονα ειδοποιείστε ότι, κατά την πιο πάνω ημερομηνία και στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών, η οποία θα αρχίσει στις 6μμ.

Σημειώνεται ότι, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του Κορωνοϊού SARSCoV2 (COVID19) και των μέτρων ατομικής προστασίας και υγιεινής, θα πραγματοποιηθεί μόνο το Καταστατικό Μέρος της συνέλευσης και δεν θα υπάρξουν επίσημοι ομιλητές και άλλοι προσκεκλημένοι.

Όσα Μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συνελεύσεις μέσω πληρεξουσίου, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στα γραφεία του ΣΕΛΚ ξεχωριστά πληρεξούσια έγγραφα, ένα για κάθε συνέλευση. Τα πληρεξούσια έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από τον χρόνο έναρξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

 

Συνημμένα αποστέλλονται τα ακόλουθα:

  1. Η σχετική εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή.
  2. Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
  3. Η ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα ειδικά ψηφίσματα.
  4. Το πρόγραμμα των συνελεύσεων.
  5. Το πληρεξούσιο έγγραφο για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
  6. Οι οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου για το έτος 2019.

Τέλος, Μέλη που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πιστωθούν με μία (1) μονάδα Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ)

 

agm 2020 - Ειδοποίηση ΕΓΣ.pdf
agm 2020 programme_gr.pdf
agm 2020 Proxy ΑGM_gr.pdf
agm 2020 Proxy ΕGM_gr.pdf
ICPAC Financial statements 2019.pdf
ΓΕ 21_2020 ΕΓΣ 2020_Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.pdf
Ειδοποίηση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης_Ειδικά Ψηφίσματα 2020.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις