ΣΕΛΚ - Παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων

28/7/2020

Αγαπητά Μέλη,

 

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με τροποποίηση της Οδηγίας DAC6 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων των πληροφοριών DAC6.  

DAC6 - Παράταση.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις