Γενική Εγκύκλιος 14/2020

24/7/2020

Αγαπητά Μέλη,

 

Σας επισυνάπτεται η Γενική Εγκύκλιος 14/2020 σχετικά με την δημοσιοποίηση του δείκτη Βασιλείας αναφορικά με θέματα Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για το έτος 2020.

ΓΕ 14_2020 - Basel Index.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις