ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΚ - ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23/6/2020

 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Συνημμένα σας κοινοποιείται  δημοσίευση σχετικά με την αγορά υπηρεσιών από ένα (1) φυσικό πρόσωπο ως Πάροχο Λογιστικών Υπηρεσιών προς το Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Προκήρυξη.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις