ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ 6/2020: ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΛΚ

18/6/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Συνημμένα κοινοποιείται το έκτο δελτίο των Νομοθετικών Νέων του ΣΕΛΚ, προς ενημέρωση σας, στο οποίο αναφέρονται οι νομοθεσίες που είτε έχουν ψηφιστεί είτε έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα καθώς και οι σχετικοί κανονισμοί που έχουν εκδοθεί και αφορούν, σε γενικές γραμμές, το λογιστικό επάγγελμα και την οικονομία ευρύτερα .

Nomothetika Nea 6.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις