Τεχνική Εγκύκλιος 1/2020: Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές

17/6/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΤΕ 1/2020)

Θέμα: Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές

H παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος παρέχει πρακτική καθοδήγηση τόσο για τους προηγούμενους όσο και για τους διάδοχους ελεγκτές σε σχέση με την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 49 με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2011, αναφορικά με την «Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές».

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τεχνική εγκύκλιο.

Ο πίνακας με τις τεχνικές εγκυκλίους έχει επικαιροποιηθεί ανάλογα. Ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση.


Περισσότερες ανακοινώσεις