Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

16/6/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας ανακοίνωση από το Τμήμα Φορολογίας αναφορικά με την Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτοεργ.) για το έτος 2019 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου.

Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2019.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις