Υποβολή στο ΤΕΕΕΠ της Ετήσιας ΄Εκθεσης του 2020

26/3/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας ανακοίνωση από το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕΕΠ 24-03-20.pdf

επιστολή ΤΕΕΕΠ 26-03-20.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις