Νέα ημερομηνία για επιβολή Χρηματικής Επιβάρυνσης από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

10/12/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση νέας ημερομηνίας για υποβολή των δηλώσεων και εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.


Περισσότερες ανακοινώσεις