Σεμινάριο 25/2022: Βασικές πρόνοιες στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή και διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων


8/7/2022
Ξενοδοχείο Cleopatra

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Η Επιτροπή Δημόσιου Τομέα σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Επιτροπή του ΣΕΛΚ σας προσκαλεί στο πιο κάτω σεμινάριο:

Αρ. Σεμιναρίου :

25/2022

Θέμα:

Βασικές πρόνοιες στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή και διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Ώρα:

Ημερομηνία

‘Ώρα

Χώρος Διεξαγωγής

8 Ιουλίου 2022

8:30 – 13:00

Λευκωσία, Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Ομιλητής:

Μαρία Παύλου, Ανώτερη Λογίστρια και Χριστίνα Στεφάνου, Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου

Σκοπός:

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες που υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των δημοσίων συμβάσεων. Το Σεμινάριο θα καλύψει κυρίως τις βασικές αλλαγές που περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τις πρόνοιες που αφορούν τις αλλαγές κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Σε ποιόν απευθύνεται:

Το Σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη του ΣΕΛΚ που εμπλέκονται καθοιονδήποτε τρόπο σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.

Κόστος Συμμετοχής:

 20 EUR (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) για μέλη του ΣΕΛΚ

Μονάδες ΣΕΑ:

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου εξασφαλίζει  3,5 CPD μονάδες. 

Διαδικασία Εγγραφής:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ / σεμινάρια.   και το υλικό για το σεμινάριο. 

Εγγραφείτε αμέσως για να εξασφαλίσετε μια θέση στο σεμινάριο, καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται στις 150. 

 Ατζέντα - Σεμινάριο για Δημόσιες Συμβάσεις.pdf

Περισσότερες εκδηλώσεις