Ενημερωτική Ημερίδα για το Διεθνές Πρότυπο ISO 37001 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας


14/9/2017
κτήριο Κεντρικής Τράπεζας, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία

Προς όλα τα Μέλη και Φοιτητές του Συνδέσμου

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και ενεργειών για καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης, ο ΣΕΛΚ αποτελεί υποστηρικτή της ενημερωτικής ημερίδας που διοργανώνεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης για το Διεθνές Πρότυπο ISO 37001 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9πμ, στο κτήριο Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή, Λευκωσία.

 

Συνημμένα κοινοποιείται η σχετική ανακοίνωση.

 

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στους οργανωτές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Antibribery_Invitation.pdf


More Events