TABLE OF TECHNICAL CIRCULARS

Η Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων ετοίμασε τον πίνακα με τις τεχνικές εγκυκλίους που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα από τον Σύνδεσμο. Σκοπός της ετοιμασίας αυτής είναι η εύκολη πρόσβαση στις τεχνικές εγκυκλίους καθώς και η ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου σχετικά με την ισχύ ή την απόσυρση της κάθε τεχνικής εγκυκλίου. Ο πίνακας θα χρησιμοποιείται διαχρονικά και ενδεχομένως να υπόκειται ξανά σε επικαιροποίηση ή τροποποίηση. Ο πίνακας έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΣΕΛΚ κάτω από την ενότητα ‘ΕΝΤΥΠΑ’, στο μέρος ‘ΑΛΛΑ’ για να υποβοηθηθεί η εύκολη αναζήτηση και αναφορά του σε συνεχή βάση.


 Αριθμός Τεχνικής Εγκυκλίου
 Θέμα Τεχνικής Εγκυκλίου
 Ημερομηνία Τεχνικής Εγκυκλίου
 Σύντομη περιγραφή
 Έγγραφο
 Άλλα συνδεόμενα έγγραφα
 Σχόλια
 Παρούσα κατάσταση

1

Η έκθεση ελέγχου και η ευθύνη των ελεγκτών προς τρίτους

18 Φεβρουαρίου 2003

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένο προκαθορισμένο κείμενο άρνησης (disclaimer) στο τέλος της πρώτης παραγράφου, βασισμένο στη δικαστική απόφαση Bannerman στη Σκωτία, για σκοπούς διαχείρισης του κινδύνου ευθύνης του ελεγκτή προς τρίτους.


-----

Η Τεχνική Εγκύκλιος 1 έπαυσε να ισχύει όταν εκδόθηκε η Τεχνική Εγκύκλιος 4 στις 14 Ιανουαρίου 2004 με νέα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή για εταιρείες χωρίς θυγατρικές και εταιρείες που υποβάλλουν ενοποιημένους λογαριασμούς.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(14 Ιανουαρίου 2004)

2

Έκθεση ελεγκτών επί του Μητρώου Επενδύσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων

13 Ιουνίου 2003

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτών επί του Μητρώου Επενδύσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το οποίο συμφωνήθηκε με την Έφορο Ασφαλίσεων, για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών θεμάτων Νόμου


Τεχνική Εγκύκλιος 6

&

Τεχνική Εγκύκλιος 8

&

Τεχνική Εγκύκλιος 1 – 2016

&

Τεχνική Εγκύκλιος 2 – 2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 6 - 2017

Η Τεχνική Εγκύκλιος 2 έπαυσε να ισχύει όταν εκδόθηκε η Τεχνική Εγκύκλιος 6 στις 18 Ιουνίου 2004 με νέο υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτών επί του Μητρώου Επενδύσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για άμεση εφαρμογή.

Βλέπε επίσης ΤΕ 1 – 2016, ΤΕ 2- 2017 και ΤΕ 6 – 2017 οι οποίες παρουσιάζουν τα νέα υποδείγματα εκθέσεων που είναι σε ισχύ.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(18 Ιουνίου 2004))

3

Επιπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης επί των οικονομικών καταστάσεων

17 Ιουνίου 2003

Αναφορά στις επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων των αλλαγών που προκύπτουν από το νέο περί φορολογίας νόμο που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30 Ιουνίου 2002, ο οποίος εισήγαγε τον ομοιόμορφο εταιρικό φορολογικό συντελεστή του 10% για όλες τις Kυπριακές εταιρείες από την 1 Ιανουαρίου 2003


-----

Αφορά συγκεκριμένο γεγονός του παρελθόντος και το περιεχόμενό της είναι πλέον εκπρόθεσμο

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(βλέπε σχόλια)

4

Νέα έκθεση ελεγκτή

14 Ιανουαρίου 2004

Υποδείγματα νέας έκθεσης ελεγκτή για εταιρεία χωρίς θυγατρικές και εταιρείες που υποβάλλουν ενοποιημένους λογαριασμούς.


Υποδειγμάτων

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων – Ιανουάριος 2014

Η Τεχνική Εγκύκλιος 4 έπαυσε να ισχύει εν μέρει όταν εκδόθηκε η Τεχνική Εγκύκλιος 28 στις 23 Ιανουαρίου 2007 με νέο υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή για εταιρείες χωρίς θυγατρικές, και ολοκληρωτικά όταν και τα δύο υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή που παραθέτει  περιλήφθηκαν ως Υποδείγματα 1 και 2 στην έκδοση «Υποδείγματα Εκθέσεων Ανεξάρτητων Ελεγκτών» του Μαρτίου 2007.

Τον Ιανουάριο του 2014 εκδόθηκε αναθεωρημένη έκδοση «Υποδειγμάτων

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων»

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(βλέπε σχόλια)

5

Client Acceptance / Retention Procedures for the purpose of the certificate required by the Cyprus Securities and Exchange Commission for Cyprus Investment Firms

2004

Διαδικασίες αποδοχής/διατήρησης πελατών για σκοπούς του πιστοποιητικού που απαιτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

 Technical Circular 5.pdf

-----

-----

ΣΕ ΙΣΧΥ

6

The audit of insurers in Cyprus

18 Ιουνίου 2004

Καθοδήγηση επί της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου για τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρειών, μαζί με υποδείγματα έκθεσης ελεγκτών επί του Μητρώου Επενδύσεων και επί των ετήσιων λογαριασμών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.


Τεχνική Εγκύκλιος 8

&

Τεχνική Εγκύκλιος 1 – 2016

&

Τεχνική Εγκύκλιος 2 – 2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 6 - 2017

Βλέπε ΤΕ 1 – 2016, ΤΕ 2- 2017 και ΤΕ 6 – 2017 οι οποίες παρουσιάζουν τα νέα υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτών που είναι σε ισχύ.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Βλέπε σχόλια)

7

Αποτίμηση επενδύσεων

25 Ιουνίου 2004

Σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ετοιμασία/ έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών σε σχέση με την αποτίμηση επενδύσεων που κατατάσσονται ως διαθέσιμες προς πώληση ή προς εμπορία, για σκοπούς συμμόρφωσης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου


-----

Με ισχύ από 1 Ιανουαρίου οι παράγραφοι του ΔΛΠ 39 «εκτιμήσεις εύλογης αξίας» έχουν διαγραφεί λόγω της εφαρμογής του προτύπου ΔΠΧΑ 13 «Εύλογες αξίες». Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας δεν περιλαμβάνονται πλέον στο ΔΛΠ 39.
Όσον αφορά το μέρος της Τεχνικής Εγκυκλίου που περιγράφει περιπτώσεις μη εισηγμένων τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα, αυτές εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 39 αλλά σε διαφορετικές παραγράφους (παράγραφος 66 και AG80-AG81).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Βλέπε σχόλια)

8

Έκθεση ελεγκτών επί του Μητρώου Επενδύσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Αναθεωρημένη

28 Ιουλίου 2004

Αναθεωρημένο υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτών επί του Μητρώου Επενδύσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.


Τεχνική Εγκύκλιος 1 -2016

&

 Τεχνική Εγκύκλιος 2 -2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 6 -2017

Τα υποδείγματα που παρουσιάζονται σε αυτή την Εγκύκλιο δεν ισχύουν πλέον – με την εφαρμογή της Φερεγγυότητα ΙΙ που εφαρμόζεται από την 1/1/2016 και την εφαρμογή του νέου νόμου 2016 της Κύπρου, τα σχετικά έντυπα δεν ισχύουν πλέον. Η εγκύκλιος TΕ6 - 2017 που εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου 2017 ισχύει για τα νέα τριμηνιαία έντυπα (τώρα αποκαλούμενα QRTs) και η εγκύκλιος ΤΕ 2 – 2017 ισχύει για τον ετήσιο έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων (QRTs)

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(7 Ιουλίου 2016)

9

Μερική υιοθέτηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 39 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)

28 Δεκεμβρίου 2004

Εξηγήσεις για την εφαρμογή του ΔΛΠ 39 στην Κύπρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου να εφαρμόζονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως εκδόθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων, και χωρίς να παραβιάζεται ο Κανονισμός της ΕΕ που υιοθετεί μερικώς το ΔΛΠ 39.


Τεχνική Εγκύκλιος 21

Η ΕΕ υιοθέτησε το τροποποιημένο ΔΛΠ 39 ως αυτό δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις 16 Ιουνίου 2005, οπόταν και αφαιρέθηκαν οι «εξαιρέσεις επιλογής της εύλογης αξίας» (“fair value option carve-out”), με αναδρομική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2005 – βλέπε Τεχνική Εγκύκλιο 21 που εκδόθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2006.

Με την αφαίρεση των εξαιρέσεων επιλογής της εύλογης αξίας σε σχέση με την υιοθέτηση του ΔΛΠ 39, η Τεχνική Εγκύκλιος 9 παύει να έχει εφαρμογή.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(βλέπε σχόλια)

10

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 11 «Συμβάσεις Κατασκευής» και ΔΛΠ 18 «Έσοδα: Συμβάσεις για την πώληση ακινήτων υπό ανάπτυξη πριν από τη συμπλήρωσή τους»

24 Ιανουαρίου 2005

Διευκρίνιση επί της εφαρμογής του ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις Κατασκευής» και ΔΛΠ 18 «Έσοδα: Συμβάσεις για την πώληση ακινήτων υπό ανάπτυξη πριν από τη συμπλήρωσή τους», με παραδείγματα για το λογιστικό χειρισμό που θα πρέπει να ακολουθείται από τις εταιρείες αυτού του τομέα στην Κύπρο.


-----

To θέμα έτυχε χειρισμού από τη Διερμηνεία 15 της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τον Ιούλιο 2008 με ισχύ από την 1/1/2009.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(1 Ιανουαρίου 2009)

11

Ερμηνεία των άρθρων 57Α - 57Γ του περί Εταιρειών Νόμου για αγορά ιδίων μετοχών

Ερμηνεία Αποφάσεως Ανώτατου Δικαστηρίου Harvest Capıtal Management Ltd V Γεώργιου Ταμάσιου

25 Ιανουαρίου 2005

Απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν σε σχέση με:

 • το δικαίωμα εταιρείας για εξαγορά ή απόκτηση δικών της μετοχών, και

την επιστροφή χρημάτων επενδυτή σε περίπτωση μη εισαγωγής τίτλων στο ΧΑΚ.

 Technical Circular 11.pdf

-----

Η υπόθεση Harvest που έχει αποφασιστεί από το Ανώτατο δικαστήριο στις 26.11.2003 δίδει ερμηνεία του άρθρου 3(3) του νόμου 42(Ι)/2000 ‘Νόμος που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους’. Τo άρθρο αυτό προβλέπει ότι εταιρεία που εισέπραξε χρήματα από επενδυτή για αγορά τίτλων της που θα εισαχθούν στο ΧΑΚ οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα με τόκο προς 6% σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν εισαχθούν στο ΧΑΚ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ.

ΣΕ ΙΣΧΥ

12

Έκθεση ελεγκτή που απαιτείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Αποζημιώσεως Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ

4 Φεβρουαρίου 2005

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή προς τη Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Αποζημιώσεως Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ, σύμφωνα με τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ Κανονισμούς, μαζί με ένα προτεινόμενο πρόγραμμα ελέγχου.

 Technical Circular 12.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 16

-----

ΣΕ ΙΣΧΥ

13

Εποπτικός έλεγχος των ελεγκτικών οίκων

7 Φεβρουαρίου 2005

Εισήγηση του Επίτροπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ενημέρωση που χρειάζεται να γίνει προς του πελάτες ελεγκτικών γραφείων, για την πρόσβαση από αξιωματούχους του ACCA στα προσωπικά δεδομένα των πελατών των ελεγκτικών γραφείων για σκοπούς διενέργειας εποπτικού ελέγχου εκ μέρους του ΣΕΛΚ, μαζί με υπόδειγμα σχετικής παραγράφου που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις επιστολές ανάθεσης εργασίας.


Τεχνική Εγκύκλιος 37

&

Τεχνική Εγκύκλιος 50

&

Τεχνική Εγκύκλιος 59

Το υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης εργασίας που παραθέτει η Τεχνική Εγκύκλιος 59 , που εκδόθηκε στις 31 Ιουλίου 2014 περιλαμβάνει σχετική παράγραφο.

Η Τεχνική Εγκύκλιος 59 έπαυσε να είναι σε ισχύ με την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 6-2018 στις 26 Μάιου 2018. Το υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης εργασίας που παραθέτει η Τεχνική Εγκύκλιος 6-2018 περιλαμβάνει σχετική παράγραφο (11.2) που καλύπτει τους Ελεγκτικούς Οίκους.

Η Πολιτική Απορρήτου (Private Policy) του ΣΕΛΚ καλύπτει τον Σύνδεσμο σε ότι αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

14

Δελτίο ελέγχου γνωστοποιήσεων για εταιρείες

9 Μαρτίου 2005

Δελτίο ελέγχου γνωστοποιήσεων ως βοήθημα για βεβαίωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις εταιρειών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.

 Technical Circular 14.pdf


Τεχνική Εγκύκλιος 19

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008, εκδόθηκε αναθεωρημένο δελτίο ελέγχου γνωστοποιήσεων που ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που λήγουν στις ή μετά τις 11 Νοεμβρίου 2005, ως Τεχνική Εγκύκλιος 19.

Την 1η Ιουνίου 2017, εκδόθηκε αναθεωρημένο δελτίο ελέγχου γνωστοποιήσεων που ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που λήγουν στις ή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ως Τεχνική Εγκύκλιος 3 – 2017.

Το δελτίο γνωστοποιήσεων που κυκλοφόρησε με την Τεχνική Εγκύκλιο 14 στις 9 Μαρτίου 2005 συνεχίζει να ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν στις ή μετά τις 31 Οκτωβρίου 2003 , και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2005.

ΣΕ ΙΣΧΥ

(βλέπε σχόλια)

15

Παράλειψη ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 και τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου

13 Ιουνίου 2005

Ενημέρωση ότι σε σχέση με την ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από εταιρεία με θυγατρικές,  με βάση τροποποιήσεις στον περί Εταιρειών Νόμο, οι εξαιρέσεις που παραχωρούνταν για μη ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν αποσυρθεί, και ως αποτέλεσμα τώρα σε περιπτώσεις όπου μια εταιρεία έχει θυγατρικές, πρέπει να ετοιμάζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως απαιτείται από τα ΔΠΧΑ.


Τεχνική Εγκύκλιος 29

&

Τεχνική Εγκύκλιος 40

&

Τεχνική Εγκύκλιος 51

&

Τεχνική Εγκύκλιος 1 - 2019

Η Τεχνική Εγκύκλιος 15 δεν ισχύει πλέον δεδομένων των τροποποιήσεων που έγιναν στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, με το Νόμο Αρ.131(I)/2007, που επιτρέπουν σε μια οικονομική οντότητα να μην παρουσιάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(14 Αυγούστου 2007)

16

Ταμείο Αποζημιώσεως Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ

15 Ιουλίου 2005

Συνέχεια της Τεχνικής Εγκυκλίου 12 ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2005 για ενημέρωση επί των πιο κάτω θεμάτων:

 • Προθεσμία υποβολής της έκθεσης ελεγκτή επί της κατάστασης των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των πελατών ΚΕΠΕΥ.
 • Έντυπο κατάστασης που πρέπει να συμπληρώνεται από τις ΚΕΠΕΥ, και υπόδειγμα συμπληρωματικής μηνιαίας κατάστασης που δύναται να ζητά ο ελεγκτής.

Λογιστικός χειρισμός της τακτικής ετήσιας εισφοράς στις οικονομικές καταστάσεις της ΚΕΠΕΥ.

 Technical Circular 16.pdf


Τεχνική Εγκύκλιος 12

-----

ΣΕ ΙΣΧΥ

17

Έλεγχος Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Κύπρο

8 Αυγούστου 2005

Αναφορά σε νέα έντυπα που εκδόθηκαν από την Έφορο Ασφαλίσεων, σε σχέση με τα περιεχόμενα των ετήσιων λογαριασμών ασφαλιστικών εταιρειών, τα οποία αν είναι εφαρμόσιμα θα πρέπει να περιληφθούν στη σχετική έκθεση ελεγκτών.


Τεχνική Εγκύκλιος 6

&

Τεχνική Εγκύκλιος 8

&

Τεχνική Εγκύκλιος 26

&

 

Τεχνική Εγκύκλιος 1 -2016

&

 

Τεχνική Εγκύκλιος 2 -2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 6 -2017

Η Τεχνική Εγκύκλιος 17 έπαυσε να ισχύει όταν εκδόθηκε η Τεχνική Εγκύκλιος 26 στις 28 Ιουλίου 2006 με αναθεωρημένο πίνακα περιεχομένων των ετήσιων λογαριασμών ασφαλιστικών εταιρειών.

Τα έντυπα που παρουσιάζονται σε αυτή την Εγκύκλιο καθώς και στην Εγκύκλιο 26  δεν ισχύουν πλέον – με την εφαρμογή της Φερεγγυότητα ΙΙ που εφαρμόζεται από την 1/1/2016 και την εφαρμογή του νέου νόμου 2016 της Κύπρου, τα σχετικά έντυπα δεν ισχύουν πλέον. Η εγκύκλιος TΕ6 - 2017 που εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου 2017 ισχύει για τα νέα τριμηνιαία έντυπα (τώρα αποκαλούμενα QRTs) και η εγκύκλιος ΤΕ 2 – 2017 ισχύει για τον ετήσιο έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων (QRTs)

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(7 Ιουλίου 2016)

18

Λογιστικός χειρισμός έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί λογιζόμενης διανομής μερίσματος

7 Δεκεμβρίου 2005

Διευκρίνιση της καθοδήγησης που δόθηκε στην Τεχνική Εγκύκλιο 3 σε σχέση με έκτακτη εισφορά για την άμυνα επί λογιζόμενης διανομής μερίσματος.

Technical Circular 18.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 3

-----

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ (8 Φεβρουαρίου 2021)

18

(Προσθήκη)

Λογιστικός χειρισμός έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί λογιζόμενης διανομής μερίσματος

30 Δεκεμβρίου 2005

Καθοδήγηση αναφορικά με τις λογιστικές εγγραφές καταχώρησης της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί λογιζόμενης διανομής μερίσματος και οποιασδήποτε μεταγενέστερης πραγματικής πληρωμής μερίσματος, καθώς και υπόδειγμα της σχετικής γνωστοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις.

Technical Circular 18 add.pdf

19

Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων για Εταιρείες - Κεφ. 113

8 Δεκεμβρίου 2005

Αναθεωρημένο δελτίο ελέγχου γνωστοποιήσεων που ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που λήγουν στις ή μετά τις 11 Νοεμβρίου 2005, το οποίο περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 11 Νοεμβρίου 2005 βάσει τροποποιήσεων στον περί Εταιρειών Νόμο.

Technical Circular 19.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 14

Το δελτίο γνωστοποιήσεων που κυκλοφόρησε με την Τεχνική Εγκύκλιο 14 στις 9 Μαρτίου 2005 συνεχίζει να ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν στις ή μετά τις 31 Οκτωβρίου 2003, και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2005.

Το δελτίο γνωστοποιήσεων που κυκλοφόρησε με την Τεχνική Εγκύκλιο 19 στις 8 Δεκεμβρίου 2005 συνεχίζει να ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν στις ή μετά τις 11 Νοεμβρίου 2005, και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016

Την 1η Ιουνίου 2017, εκδόθηκε αναθεωρημένο δελτίο ελέγχου γνωστοποιήσεων που ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που λήγουν στις ή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ως Τεχνική Εγκύκλιος 3 – 2017.

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

20

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή επί οικονομικών καταστάσεων ιδιώτη επιχειρηματία

8 Δεκεμβρίου 2005

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων ιδιώτη επιχειρηματία.


Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων – Ιανουάριος 2014

Η Τεχνική Εγκύκλιος 20 έπαυσε να ισχύει όταν το υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή που παραθέτει περιλήφθηκε ως Υπόδειγμα 19 στην έκδοση «Υποδείγματα Εκθέσεων Ανεξάρτητων Ελεγκτών» του Ιανουαρίου 2014.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Μάρτιος 2007 και Ιανουάριος 2014 )

21

Υιοθέτηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 39: «Επιλογή της Εύλογης Αξίας» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)

17 Φεβρουαρίου 2006

Ενημέρωση ότι η ΕΕ υιοθέτησε το τροποποιημένο ΔΛΠ 39 ως αυτό δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις 16 Ιουνίου 2005, οπόταν και αφαιρέθηκαν οι «εξαιρέσεις επιλογής της εύλογης αξίας» (“fair value option carve-out”), με αναδρομική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2005, μαζί με ενημέρωση για τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις οι οποίες καλύπτονται από την Τεχνική Εγκύκλιο 22.

Technical Circular 21.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 9

&

Τεχνική Εγκύκλιος 22

Τεχνική Εγκύκλιος 22 (Προσθήκη 1)

Τεχνική Εγκύκλιος 22 (Προσθήκη 2)

Με την αφαίρεση των εξαιρέσεων επιλογής της εύλογης αξίας σε σχέση με την υιοθέτηση του ΔΛΠ 39, η Τεχνική Εγκύκλιος 9 που εκδόθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2004 παύει να έχει εφαρμογή.

Η εφαρμογή του ΔΛΠ 39 ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν πριν ή την 31 Δεκέμβριου 2017.

To Διεθνή Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και έχει υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης ισχύος για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα, με προηγούμενη άδεια χρήσης.

Προσωρινή εξαίρεση από το ΔΠΧΑ 9

Για έναν ασφαλιστή που πληροί τα κριτήρια του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1988 της Επιτροπής (παράγραφος 20B), το ΔΠΧΑ 9 προβλέπει μια προσωρινή εξαίρεση που επιτρέπει, αλλά δεν απαιτεί, να εφαρμόζει ο ασφαλιστής το ΔΛΠ 39 και όχι το ΔΠΧΠ 9 για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

ΣΕ ΙΣΧΥ

22

Αναφορά στο Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις Λογιστικές Αρχές και στην Έκθεση Ελέγχου και Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

17 Φεβρουαρίου 2006

Ενημέρωση για την απαίτηση Κανονισμού της ΕΕ για εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ για οικονομικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2005, τα οποία από την ημερομηνία της Τεχνικής Εγκυκλίου 22 θα αποτελούν το πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων όλων των εταιρειών στην Κύπρο, μαζί με λεπτομέρειες της αναγκαίας καθιερωμένης αναφοράς στην έκθεση ελέγχου και παράδειγμα γνωστοποίησης με σημείωση για τη βάση ετοιμασίας.

Technical Circular 22.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 21

&

Τεχνική Εγκύκλιος 41

&

Τεχνική Εγκύκλιος 46

&

Τεχνική Εγκύκλιος 29

Το υπόδειγμα της σημείωσης γνωστοποίησης σχετικά με τη βάση ετοιμασίας επικαιροποιήθηκε με την Τεχνική Εγκύκλιο 41 που εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2005, και στη συνέχεια με την Τεχνική Εγκύκλιο 46 που εκδόθηκε στις 10 Μαρτίου 2010.  Μετέπειτα, κρίθηκε σωστό να μην εκδοθεί ξανά αντίστοιχη εγκύκλιος με επικαιροποίηση της συγκεκριμένης σημείωσης, αφού τέτοια εγκύκλιος δεν θα ισχύει κατόπιν της ημερομηνίας έκδοσής της, λόγω του ότι σε συνεχόμενη βάση εκδίδονται νέα πρότυπα και διερμηνείες, τα οποία καθιστούν το οποιοδήποτε υπόδειγμα γνωστοποίησης δοθεί ανά πάσα στιγμή παραπλανητικό για Μέλη που πιθανόν να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν χωρίς να διερευνούν κάθε φορά κατά πόσο θα πρέπει να τροποποιηθεί με βάση τα EFRAG Endorsement Status Reports που έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία της εγκυκλίου, και να επεκταθεί ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε εταιρείας και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών της καταστάσεων.

Η αναφορά στο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων όλων των εταιρειών στην Κύπρο έτυχε τροποποίησης συνεπεία τροποποιήσεων στον περί Εταιρειών Νόμο, και σχετική ενημέρωση κυκλοφόρησε στα Μέλη με την Τεχνική Εγκύκλιο 29 ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2007, και με την Τεχνική Εγκύκλιο 1-2019, η οποία αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 29 για περιόδους που λήγουν στις ή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

22

(Προσθήκη 1)

Αναφορά στο Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις Λογιστικές Αρχές και στην Έκθεση Ελέγχου και Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

10 Απριλίου 2006

Διευκρίνιση επί της ισχύος των αναφερθέντων στην Τεχνική Εγκύκλιο 22 θεμάτων, για οικονομικές καταστάσεις οντοτήτων που δεν διέπονται από τον περί Εταιρειών Νόμο.

Technical Circular 22.pdf


Technical Circular 22(addendum 2).pdf


ΣΕ ΙΣΧΥ

22

(Προσθήκη 2)

Γνωστοποίηση Προτύπων και Διερμηνειών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά που δεν ισχύουν ακόμη

30 Ιανουαρίου 2007

Καθοδήγηση ως προς το πώς μια οικονομική οντότητα μπορεί να δώσει τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε μορφή που να είναι συνεπής με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Εγκυκλίου 22.

23

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή επί οικονομικών καταστάσεων καταπιστεύματος

17 Φεβρουαρίου 2006

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων καταπιστεύματος.


Υποδειγμάτων

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων – Ιανουάριος 2014

Η Τεχνική Εγκύκλιος 20 έπαυσε να ισχύει όταν το υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή που παραθέτει περιλήφθηκε ως Υπόδειγμα 20 στην έκδοση «Υποδείγματα Εκθέσεων Ανεξάρτητων Ελεγκτών» του Ιανουαρίου 2014.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Μάρτιος 2007 και Ιανουάριος 2014 )

24

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της

εταιρείας για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

10 Απριλίου 2006

Καθοδήγηση και υπόδειγμα σχετικά με την απαίτηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρειών που έχουν τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο να περιλαμβάνουν δήλωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη.

Technical Circular 24.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 32

Η Τεχνική Εγκύκλιος 24 συνεχίζει να ισχύει για εταιρείες της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς, για τις πλείστες όμως των οποίων στην πράξη χρησιμοποιείται το υπόδειγμα δήλωσης της Τεχνικής Εγκυκλίου 32.

ΣΕ ΙΣΧΥ

(βλέπε σχόλια)

25

Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων σε Ευρώ

25 Ιουλίου 2006

Καθοδήγηση αναφορικά με την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων σε Ευρώ από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) εταιρείες, σύμφωνα με απαιτήσεις εγκυκλίων του ΧΑΚ, μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευροζώνη την 1 Ιανουαρίου 2008.


-----

Η Τεχνική Εγκύκλιος 25 έπαυσε να ισχύει από την 1 Μαΐου 2008 και μετέπειτα, δεδομένου του ότι όλες οι εισηγμένες στο ΧΑΚ εταιρείες θα έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου 2008 να είχαν υποβάλει στο ΧΑΚ τις οικονομικές τους καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(1 Μαΐου 2008)

26

Έλεγχος Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Κύπρο

28 Ιουλίου 2006

Αναφορά σε νέα έντυπα που εκδόθηκαν από την Έφορο Ασφαλίσεων, σε σχέση με τα περιεχόμενα των ετήσιων λογαριασμών ασφαλιστικών εταιρειών, τα οποία αν είναι εφαρμόσιμα θα πρέπει να περιληφθούν στη σχετική έκθεση ελεγκτών.


Τεχνική Εγκύκλιος 6

&

Τεχνική Εγκύκλιος 8

&

Τεχνική Εγκύκλιος 17

&

Τεχνική Εγκύκλιος 1 -2016

&

 

Τεχνική Εγκύκλιος 2 -2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 6 -2017

Τα έντυπα που παρουσιάζονται σε αυτή την Εγκύκλιο δεν ισχύουν πλέον – με την εφαρμογή της Φερεγγυότητα ΙΙ που εφαρμόζεται από την 1/1/2016 και την εφαρμογή του νέου νόμου 2016 της Κύπρου, τα σχετικά έντυπα δεν ισχύουν πλέον. Η εγκύκλιος TΕ6 - 2017 που εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου 2017 ισχύει για τα νέα τριμηνιαία έντυπα (τώρα αποκαλούμενα QRTs) και η εγκύκλιος ΤΕ 2 – 2017 ισχύει για τον ετήσιο έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων (QRTs)

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(7 Ιουλίου 2016)

27

Κώδικας Δεοντολογίας IFAC - Ανεξαρτησία του ελεγκτή

31 Οκτωβρίου 2006

Αναφορά στη διαφορά μεταξύ προνοιών του Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (ΔΟΛ) που ισχύει από τις 30 Ιουνίου 2006 σε σχέση με τα πρόσωπα που δύνανται να διοριστούν ως ελεγκτές εταιρείας και των αντίστοιχων προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου, δεδομένων των οποίων η παράγραφος 290.149 του Κώδικα η οποία είναι αυστηρότερη υπερισχύει της πρόνοιας του Άρθρου 155(3) του Νόμου.


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 14/10/2010 με θέμα “Revised ICPAC Code of Ethics for Professional Accountants”

Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο του ΣΕΛΚ και κυκλοφόρησε στα Μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 14 Οκτωβρίου 2010, και ο οποίος έχει εφαρμογή σε σχέση με επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχονται στην Κύπρο από την 1 Ιανουαρίου 2011, η παράγραφος στην οποία αναφέρεται η Τεχνική Εγκύκλιος 27 έχει αριθμό 290.146 (αντί 290.149).

Επίσης, με την εφαρμογή του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου στις 8 Απριλίου 2011 και τις σχετικές τροποποιήσεις στον περί Εταιρειών Νόμο, το Άρθρο 155(3) του περί Εταιρειών Νόμου καταργήθηκε και ο Νόμος των Ελεγκτών αναφέρεται στις αρχές που περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΛ, οπόταν το θέμα στο οποίο αναφέρεται η Τεχνική Εγκύκλιος 27 παύει να υφίσταται.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(8 Απριλίου 2011)

28

Νέα έκθεση ελεγκτή – Γνώμη χωρίς επιφύλαξη (εταιρείες χωρίς θυγατρικές)

23 Ιανουαρίου 2007

Υπόδειγμα της νέας έκθεσης ελεγκτή με βάση το αναθεωρημένο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 700 «Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή σε ένα πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού» το οποίο τίθεται σε ισχύ για εκθέσεις ελεγκτή με ημερομηνία στις ή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006.


Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων», Ιανουάριος 2014

Η Τεχνική Εγκύκλιος 28 έπαυσε να ισχύει όταν το υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή που παραθέτει  περιλήφθηκε ως Υπόδειγμα 1 στην έκδοση «Υποδείγματα Εκθέσεων Ανεξάρτητων Ελεγκτών» του Μαρτίου 2007.

Τον Ιανουάριο του 2014 εκδόθηκε αναθεωρημένη έκδοση «Υποδειγμάτων

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων»

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Μάρτιος 2007)

29

1.  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

2.  Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών (γνώμη χωρίς επιφύλαξη) και σημείωση βάσης ετοιμασίας για οικονομικές καταστάσεις μητρικής εταιρείας όταν η μητρική επιλέγει να μην ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τις εξαιρέσεις στο Άρθρο 142(1)(δ), (ε), (στ) του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113

22 Οκτωβρίου 2007

Καθοδήγηση ως προς τις επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και επί της έκθεσης των ανεξάρτητων ελεγκτών των πιο κάτω τροποποιήσεων στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113:

 • Εισαγωγή της υποχρέωσης ετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
 • Εισαγωγή των συγκροτημάτων μικρού μεγέθους που εξαιρούνται από την υποχρέωση να ετοιμάζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
 • Εισαγωγή εξαίρεσης από την ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από συγκροτήματα των οποίων οι μητρικές ή τελικές μητρικές δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με βάση Γενικά Παραδεχτών Λογιστικών Αρχών.

Technical Circular 29.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 29

&

Τεχνική Εγκύκλιος 40

&

Τεχνική Εγκύκλιος 51

&

Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων», Ιανουάριος  2014

&

Τεχνική Εγκύκλιος 2 – 2016

&

Έκδοση Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή Ιούνιος 2018

&

Τεχνική Εγκύκλιος 1 - 2019

Τα αριθμητικά κριτήρια που αναφέρει η Τεχνική Εγκύκλιος 29 ότι πρέπει να πληρούνται για σκοπούς καθορισμού συγκροτήματος μικρού μεγέθους, τροποποιήθηκαν στις 23 Ιουλίου 2010, και τα Μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με την Τεχνική Εγκύκλιο 51.

Η ΤΕ2-2016 αναφέρεται σε νέα κριτήρια για εξαιρέσεις από ενοποίηση θυγατρικών, για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2016 και μετά από αυτή την ημερομηνία.

Η έκθεση ελεγκτή που αναφέρει η Τεχνική Εγκύκλιος 29 έχει αντικατασταθεί από την  αναθεωρημένη έκδοση «Υποδειγμάτων

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων» που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2014 (Υπόδειγμα 5).

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Για λογιστικές περιόδους οι οποίες λήγουν την ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016,  η Τεχνική Εγκύκλιος 1-2019 αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 29.

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

30

Λογιστική αντιμετώπιση της καθιέρωσης του ευρώ

11 Δεκεμβρίου 2007

Λογιστικός χειρισμός θεμάτων σε σχέση με την εισαγωγή του Ευρώ στην Κύπρο από την 1 Ιανουαρίου 2008, μαζί με υπόδειγμα ψηφίσματος που πρέπει να κατατεθεί στον Έφορο Εταιρειών, και υποδείγματα του λογιστικού χειρισμού σε περιπτώσεις αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από τη μετατροπή του σε ευρώ:

Technical Circular 30.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 36

&

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 31/7/2008 με θέμα «Διπλή αναγραφή τιμών - Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ»

Η Τεχνική Εγκύκλιος 30 αφορά οικονομικές καταστάσεις μέχρι και του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ο οποίες περιλαμβάνουν συγκριτικά ποσά για το έτος 2008 για τα οποία τα υπόλοιπα έναρξης μετατράπηκαν σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου 2008.

Μετά την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 30, και της μετέπειτα τροποποίησής της με την Τεχνική Εγκύκλιο 36,  οι περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμοι του 2007 τροποποιήθηκαν και για τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου των ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ δεν απαιτείται σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων και καταχώρηση ψηφίσματος στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη παρά μόνο και αν οι ίδιες οι εταιρείες το επιθυμούν.

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιήθηκε στα Μέλη του ΣΕΛΚ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 31 Ιουλίου 2008.

ΣΕ ΙΣΧΥ

(βλέπε σχόλια)

31

(Αναθεωρημένη)

Πιστοποιητικά τραπεζικών υπολοίπων και συναλλαγών προς τους ελεγκτές

12 Ιουνίου 2008

Περιεχόμενα του πιστοποιητικού τραπεζικών υπολοίπων και συναλλαγών που θα αποστέλλουν οι τράπεζες στους ελεγκτές, και σχετικά έγγραφα.


Τεχνική Εγκύκλιος 56

Η Τεχνική Εγκύκλιος 31 έπαυσε να είναι σε ισχύ με την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 56 στις 29 Δεκεμβρίου 2013.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(29 Δεκεμβρίου 2013)

32

(Αναθεωρημένη)

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων για τις οικονομικές καταστάσεις

6 Αυγούστου 2008

Υποδείγματα δηλώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρειών που έχουν τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμου.

Technical Circular 32.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 24

-----

ΣΕ ΙΣΧΥ

33

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του άρθρου 116 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζομένων Αγορών Νόμου 144(I)/2007

24 Απριλίου 2008

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την καταλληλότητα των ρυθμίσεων που έλαβε η ΚΕΠΕΥ για τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων πελατών, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζομένων Αγορών Νόμου.


Τεχνική Εγκύκλιος 58

&

Τεχνική Εγκύκλιος 3-2019

Η Τεχνική Εγκύκλιος 33 αποσύρθηκε με την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 3- 2019.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(βλέπε σχόλια)

34

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτών για περιπτώσεις όπου οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου ελέγχθηκαν από άλλο ελεγκτή

23 Μαΐου 2008

Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή για περιπτώσεις όπου τα αντίστοιχα ποσά και άλλες πληροφορίες για την προηγούμενη περίοδο που περιλαμβάνονται ως μέρος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου, ελέγχθηκαν από άλλο ελεγκτή.


Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων», Ιανουάριος 2014

&

Έκδοση Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή Ιούνιος 2018

Η Τεχνική Εγκύκλιος 34 έπαυσε να ισχύει όταν το υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή που παραθέτει περιλήφθηκε ως Υπόδειγμα 8 στην έκδοση «Υποδείγματα Εκθέσεων Ανεξάρτητων Ελεγκτών» του Ιανουάριου 2014.

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Ιανουάριος 2014 )

35

IFAC Code of Ethics – Networks and Network firm definitions

23 Μαΐου 2008

Ενημέρωση ότι στις 20 Μαΐου 2008 το Συμβούλιο του ΣΕΛΚ υιοθέτησε την επίσημη αναγγελία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών για αναθεωρήσεις στον Κώδικα Δεοντολογίας με τις οποίες εισάχθηκε νέος ορισμός για «Δίκτυα» και «Γραφεία Δικτύου», και σχετική καθοδήγηση, εφαρμόσιμη για εκθέσεις με ημερομηνία την ή μετά την 31 Δεκεμβρίου 2008.


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 14/10/2010 με θέμα “Revised ICPAC Code of Ethics for Professional Accountants”

Ο νέος ορισμός για «Δίκτυα» και «Γραφεία Δικτύου», περιλήφθηκε στη νέα έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας που κυκλοφόρησε στα Μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 14 Οκτωβρίου 2010.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(14 Οκτωβρίου 2010)

36

Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου 2008

23 Μαΐου 2008

Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου 2008, προς αντικατάσταση του αντιστοίχου υποδείγματος που είχε επισυναφθεί ως Παράρτημα Α της Τεχνικής Εγκυκλίου Αρ. 30 ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2007, με λεπτομέρειες της μετατροπής του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ που δεν αναφέρονταν ρητά στο αρχικό υπόδειγμα.


Τεχνική Εγκύκλιος 30

&

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 31/7/2008 με θέμα «Διπλή αναγραφή τιμών - Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ»

Η Τεχνική Εγκύκλιος 36 τροποποιεί το υπόδειγμα ψηφίσματος που είχε περιληφθεί στην Τεχνική Εγκύκλιο 30 (Παράρτημα Α), σε σχέση με τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου 2008.

Μετά την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 30, και της μετέπειτα τροποποίησής της με την Τεχνική Εγκύκλιο 36,  οι περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμοι του 2007 τροποποιήθηκαν και για τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου των ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ δεν απαιτείται σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων και καταχώρηση ψηφίσματος στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη παρά μόνο και αν οι ίδιες οι εταιρείες το επιθυμούν.

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιήθηκε στα Μέλη του ΣΕΛΚ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 31 Ιουλίου 2008.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(31 Ιουλίου 2008)

37

Υπόδειγμα επιστολής ανάληψης εργασίας ελέγχου

23 Μαΐου 2008

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης εργασίας ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει τις κύριες παραγράφους που θα πρέπει να περιέχει μια επιστολή ανάθεσης εργασίας ελέγχου, με βάση τις πρόνοιες του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου 210 «Όροι Εργασιών Ελέγχου», μαζί με επιπρόσθετες παραγράφους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιστολή αν είναι σχετικές με την κάθε περίπτωση.


Τεχνική Εγκύκλιος 13

&

Τεχνική Εγκύκλιος 50

&

Τεχνική Εγκύκλιος 59

&

Τεχνική Εγκύκλιος 6 - 2018

 

Η Τεχνική Εγκύκλιος 37 αντικαταστάθηκε από την Τεχνική Εγκύκλιο 59.

Η Τεχνική Εγκύκλιος 59 αντικαταστάθηκε από την Τεχνική Εγκύκλιο 6/2018.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Βλέπε σχόλια)

38

Υπόδειγμα βεβαίωσης ανεξάρτητων ελεγκτών για σκοπούς παραχώρησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (De Minimis)

23 Μαΐου 2008

Υπόδειγμα βεβαίωσης ανεξάρτητων ελεγκτών για σκοπούς παραχώρησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (De Minimis) από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μαζί με την εγκύκλιο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων που αναφέρεται στο υπόδειγμα βεβαίωσης.

Technical Circular 38.pdf

-----

-----

ΣΕ ΙΣΧΥ

39

Υπόδειγμα έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για Ταμείο Προνοίας  ή Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

6 Αυγούστου 2008

Υπόδειγμα έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για Ταμείο Προνοίας ή Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, για σκοπούς καθοδήγησης ως προς την αναφορά του νομικού πλαισίου που διέπει την κάθε περίπτωση.


Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων», Ιανουάριος 2014

&

Έκδοση βιβλιαρίου με τα υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή τον Ιούνιου του 2018

Η Τεχνική Εγκύκλιος 39 έπαυσε να ισχύει όταν το υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή που παραθέτει περιλήφθηκε ως Υπόδειγμα 21 στην έκδοση «Υποδείγματα Εκθέσεων Ανεξάρτητων Ελεγκτών» του Ιανουαρίου 2014.

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Ιανουάριος 2014 )

40

(Αναθεωρημένη)

Λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις με βάση τις εξαιρέσεις στο Άρθρο 142(1)(δ) μέχρι (στ) του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113

16 Φεβρουαρίου 2009

Λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις, σε περιπτώσεις όπου μια οικονομική οντότητα δικαιούται, με βάση τις εξαιρέσεις του περί Εταιρειών Νόμου, να μην παρουσιάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Technical Circular 40.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 29

&

Τεχνική Εγκύκλιος 51

&

Τεχνική Εγκύκλιος 2 - 2016

&

Τεχνική Εγκύκλιος 1 - 2019

Οι πρόνοιες και καθοδήγηση της Τεχνικής Εγκυκλίου 40 είναι ακόμα σε ισχύ. Πρέπει να γίνει αναφορά στην Εγκύκλιο ΤΕ2 – 2016 σχετικά με τα κριτήρια για εξαίρεση από ενοποίηση καθώς και τις κατηγορίες μεγέθους εταιρειών – σύμφωνα με τις πρόνοιες της Τεχνικής Εγκυκλίου 40 αυτά εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και επιχειρήσεις.

Σχετική αναφορά γίνεται και στην εγκύκλιο 1-2019 η οποία ουσιαστικά αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 40 για περιόδους που λήγουν την ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. . 

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

41

Γνωστοποίηση προτύπων και διερμηνειών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά που δεν ισχύουν ακόμη

25 Φεβρουαρίου 2009

Καθοδήγηση για την ετοιμασία της σημείωσης γνωστοποίησης που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 “Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη” στις οικονομικές καταστάσεις του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, σε σχέση με πρότυπα και διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά που δεν ισχύουν ακόμη.


Τεχνική Εγκύκλιος 22

Τεχνική Εγκύκλιος 22 (Προσθήκη 1)

Τεχνική Εγκύκλιος 22 (Προσθήκη 2)

&

Τεχνική Εγκύκλιος 46

Η Τεχνική Εγκύκλιος 41 έπαυσε να είναι σε ισχύ με την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 46 στις 10 Μαρτίου 2010.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(10 Μαρτίου 2010)

42

(Αναθεωρημένη)

Υπόδειγμα έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναφορικά με δημοσιοποιήσεις που απαιτούνται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζών

1 Ιουνίου 2009

Υπόδειγμα της έκθεσης που απαιτείται να υποβάλλουν οι εξωτερικοί ελεγκτές των τραπεζών προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε σχέση με τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζών.


Τεχνική Εγκύκλιος 3- 2019

Η Τεχνική Εγκύκλιος 42 αποσύρθηκε με την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 3 – 2019.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(βλέπε σχόλια)

43

(Αναθεωρημένη)

Υπόδειγμα έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιοποιήσεις που απαιτούνται για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ

1 Ιουνίου 2009

Υπόδειγμα της έκθεσης που απαιτείται να υποβάλλουν οι εξωτερικοί ελεγκτές των ΕΠΕΥ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ.

Technical Circular 43.pdf

-----

-----

ΣΕ ΙΣΧΥ

44

Υποδείγματα εκθέσεων ανεξάρτητου ελεγκτή βάσει της τελευταίας έκδοσης του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1

21 Ιανουαρίου 2010

Υποδείγματα εκθέσεων ανεξάρτητου ελεγκτή χωρίς επιφύλαξη, βάσει της έκδοσης του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» που τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2009, εφαρμόσιμα για εκθέσεις ελέγχου επί οικονομικών καταστάσεων για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.


Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων», Ιανουάριος 2014

&

Έκδοση βιβλιαρίου με τα υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή τον Ιούνιου του 2018

Η Τεχνική Εγκύκλιος 44 έπαυσε να ισχύει όταν το υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή που παραθέτει περιλήφθηκε ως Υπόδειγμα 1 στην έκδοση «Υποδείγματα Εκθέσεων Ανεξάρτητων Ελεγκτών» του Ιανουαρίου 2014.

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Ιανουάριος 2014)

45

Υπόδειγμα της αναφοράς στην έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή σχετικά με τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης συμβούλων

22 Φεβρουαρίου 2010

Καθοδήγηση σε σχέση με την Οδηγία ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία απαιτεί η ετήσια οικονομική έκθεση του εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά να περιλαμβάνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Οδηγίας, η οποία να αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης συμβούλων, και για την οποία ο ανεξάρτητος ελεγκτής του εκδότη πρέπει να ελέγχει κατά πόσο έχει γίνει και να αναφέρεται σε αυτή στην έκθεση ελέγχου.


Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων», Ιανουάριος 2014

&

Έκδοση βιβλιαρίου με τα υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή τον Ιούνιου του 2018

Η Τεχνική Εγκύκλιος 45 έπαυσε να ισχύει όταν το υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή που παραθέτει περιλήφθηκε ως Υπόδειγμα 1 στην έκδοση «Υποδείγματα Εκθέσεων Ανεξάρτητων Ελεγκτών» του Ιανουαρίου 2014.

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Ιανουάριος 2014)

46

Γνωστοποίηση προτύπων και διερμηνειών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά που δεν ισχύουν ακόμη

10 Μαρτίου 2010

Καθοδήγηση για την ετοιμασία της σημείωσης γνωστοποίησης που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 “Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη” στις οικονομικές καταστάσεις του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, σε σχέση με πρότυπα και διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά που δεν ισχύουν ακόμη.


Τεχνική Εγκύκλιος 22

Τεχνική Εγκύκλιος 22 (Προσθήκη 1)

Τεχνική Εγκύκλιος 22 (Προσθήκη 2)

&

Τεχνική Εγκύκλιος 41

Η Τεχνική Εγκύκλιος 46 αποσύρθηκε αφού τέτοια εγκύκλιος δεν ισχύει κατόπιν της ημερομηνίας έκδοσής της, λόγω του ότι σε συνεχόμενη βάση εκδίδονται νέα πρότυπα και διερμηνείες (www.ifrs.org), τα οποία καθιστούν το οποιοδήποτε υπόδειγμα γνωστοποίησης δοθεί ανά πάσα στιγμή παραπλανητικό για Μέλη που πιθανόν να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν χωρίς να διερευνούν κάθε φορά κατά πόσο θα πρέπει να τροποποιηθεί με βάση τα EFRAG Endorsement Status Reports που έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία της εγκυκλίου (www.efrag.org), και να επεκταθεί ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε εταιρείας και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών της καταστάσεων.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(βλέπε σχόλια)

47

Υπογραφή έκθεσης ελέγχου από το νόμιμο ελεγκτή

11 Απριλίου 2011

Καθοδήγηση ως προς το πώς και από ποιόν θα πρέπει να υπογράφεται η έκθεση ελέγχου, σε συμμόρφωση με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο, μαζί με υπόδειγμα της έκθεσης ελέγχου με τις απαραίτητες αναφορές στο Νόμο και το πώς θα πρέπει να υπογράφεται η έκθεση ελέγχου όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο ή ατομικός επαγγελματίας.

Technical Circular 47.pdf

Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων», Ιανουάριος 2014

&

Έκδοση Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή, Ιούνιος 2018

Ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμος του 2009 (Ν. 42(I)/2009) έχει καταργηθεί. Ο παρών Νόμος είναι ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017 (Ν. 53(I)/2017).

Eπομένως:

• Όπου αναφέρεται στον Νόμο του 2009 παράγραφο 34 (4) αντικαθίσταται με την παράγραφο 69 (4) του Νόμου Ν. 53(Ι)/2017.

• Σχετικά με το ‘υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου με τις απαραίτητες αναφορές στον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο του 2009 και το πώς πρέπει να υπογράφεται η έκθεση ελέγχου,  τo Βιβλιάριο με τα Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή, Ιουνίου 2018 παρέχει την απαιτούμενη καθοδήγηση.

• Όπου αναφέρεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 720 αντικαθίσταται με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 720 (Αναθεωρημένο)

ΣΕ ΙΣΧΥ

(βλέπε σχόλια)

48

Φορολογική Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή / φορολογικού συμβούλου επί των προσδιορισμών φορολογητέου εισοδήματος

10 Οκτωβρίου 2011

Καθοδήγηση για τη Δήλωση Εισοδήματος που υποβάλλεται στο ΤΕΠ (ανεξαρτήτως του έτους στο οποίο αφορά) θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του ανεξάρτητου ελεγκτή ή φορολογικού συμβούλου ως προς τη συμμόρφωση των φορολογικών προσδιορισμών με τις εγκυκλίους του ΤΕΠ, για όλες τις εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Technical Circular 48.pdf

-----

Η Τεχνική Εγκύκλιος 48 τέθηκε σε εφαρμογή στις 11 Απριλίου 2011,, η οποία ήταν η συνέχεια της Εγκυκλίου Αρ. 2011/1 του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων («ΤΕΠ») ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2011 με θέμα «Φορολογική Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή / φορολογικού συμβούλου επί των προσδιορισμών φορολογητέου εισοδήματος».

ΣΕ ΙΣΧΥ

49

Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές

9 Νοεμβρίου 2011

Kαθοδήγηση τόσο για τους προηγούμενους όσο και για τους διάδοχους ελεγκτές σε σχέση με την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε σχέση με διορισμούς για τους υποχρεωτικούς ελέγχους οικονομικών ετών που αρχίζουν στις ή μετά τις 8 Απριλίου 2011.

Technical Circular No. 49 with Subject Access.pdf

-----

Η Τεχνική Εγκύκλιος 49 αντικαταστάθηκε από την Τεχνική Εγκύκλιο 1/2020

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ (βλέπε σχόλια)

50

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου

30 Δεκεμβρίου 2011

Yπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων.


Τεχνική Εγκύκλιος 13

&

Τεχνική Εγκύκλιος 37

&

Τεχνική Εγκύκλιος 59

&

Τεχνική Εγκύκλιος 6/2018

Η Τεχνική Εγκύκλιος 37 αντικαταστάθηκε από την Τεχνική Εγκύκλιο 59.

Η Τεχνική Εγκύκλιος 59 αντικαταστάθηκε από την Τεχνική Εγκύκλιο 6/2018.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Βλέπε σχόλια)

51

Τροποποιήσεις στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου μέσω του Νόμου με Αρ. 157(Ι) του 2011

Αναθεωρημένη

16 Ιανουαρίου 2013

Καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Νόμου και την επίδραση στις ενοποιημένες  και ατομικές οικονομικές καταστάσεις και επί της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή επί αυτών σε σχέση με την μη συμπερίληψη ορισμένων ή όλων των θυγατρικών

Technical Circular 51.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 29

&

Τεχνική Εγκύκλιος 40

&

Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων», Ιανουάριος2014

&

Τεχνική Εγκύκλιος 2 – 2016

&

Τεχνική Εγκύκλιος 7- 2018 (Βιβλιάριο με υποδείγματα έκθεσης ελέγχου)

Με την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 2 – 2016, για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2016 και μετά από αυτή την ημερομηνία, οι ακόλουθες πρόνοιες της Τεχνικής Εγκυκλίου 51 για απαλλαγή από ενοποίηση έχουν καταργηθεί:

 • Εξαίρεση θυγατρικής λόγω  διαρκών και αυστηρών  περιορισμών
 • Εξαίρεση θυγατρικής λόγω δυσανάλογων εξόδων ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων
 • Εξαίρεση θυγατρικής λόγω κατοχής με σκοπό την μεταγενέστερη πώληση της

Η Τεχνική Εγκύκλιος 7- 2018 (Βιβλιάριο με τα υποδείγματα ελεγκτή) παρουσιάζει σχετικά υποδείγματα έκθεσης ελέγχου. 

Οι πρόνοιες της  Τεχνικής Εγκύκλιου 51 συνεχίζουν να ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν στις ή πριν  τις 30 Δεκεμβρίου 2016

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

52

Υπόδειγμα επιστολής αποδέσμευσης

21 Αυγούστου 2012

Yπόδειγμα επιστολής αποδέσμευσης όπως αποστέλλεται από τον ελεγκτή στο


 Technical Circular 52.pdf

-----

-----

ΣΕ ΙΣΧΥ

53

Υπόδειγμα επιστολής διαβεβαιώσεων της διοίκησης

7 Αυγούστου 2012

Yπόδειγμα επιστολής διαβεβαιώσεων της διοίκησης, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων, το οποίο βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου Αρ.580 «Γραπτές Διαβεβαιώσεις’’

Τεχνική Εγκύκλιος 3/2020

-----

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαταστάθηκε με την Τεχνική Εγκύκλιο 3 με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2020.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

54

Παράδειγμα γνωστοποίησης για το λειτουργικό περιβάλλον Εταιρείας στην Κύπρο

29 Απριλίου 2013 (Αναθεωρημένη)

Γενικό παράδειγμα γνωστοποίησης στην ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο.

Με βάση τις εξελίξεις σχετικά με την απόφαση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, συμπεριλήφθηκε αναθεωρημένο παράδειγμα γνωστοποίησης για το οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας στην Κύπρο.

Technical Circular 54.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 55

&

Τεχνική Εγκύκλιος 57

Οι πρόνοιες της  Τεχνικής Εγκύκλιου 54 συνεχίζουν να ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν κατά την διάρκεια των ετών 2012 και 2013

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

55

Θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς που προκύπτουν από την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup σχετικά με την Κύπρο

29 Απριλίου 2013

Καθοδήγηση υπό τη μορφή απαντήσεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα και παραδείγματα γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις

Technical Circular 55.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 54

&

Τεχνική Εγκύκλιος 57

Οι πρόνοιες της  Τεχνικής Εγκύκλιου 55 συνεχίζουν να ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν κατά την διάρκεια των ετών 2012 και 2013

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

56

Πιστοποιητικά  Τραπεζικών Υπολοίπων και Συναλλαγών προς τους Ελεγκτές

29 Δεκεμβρίου 2013

Υποδείγματα αιτήσεων ελεγκτή για τραπεζική έκθεση και πληροφόρηση μετά τη συμφωνία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου.


Τεχνική Εγκύκλιος 31

&

Τεχνική Εγκύκλιος 1 - 2018

Η Τεχνική Εγκύκλιος 1 – 2018 με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2018 αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 56, αναφορικά με την Επιστολή πιστοποίησης τραπεζικών υπολοίπων και συναλλαγών από τράπεζες προς Ελεγκτές («Πιστοποιητικό») που θα αποστέλλουν οι τράπεζες στους Ελεγκτές, σύμφωνα με νέα συμφωνία επί του θέματος που έγινε με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ).

.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Βλέπε σχόλια)

57

Θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς για οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου, που προκύπτουν από τη συμφωνία του Μαρτίου 2013 του Eurogroup σχετικά με την Κύπρο και μετέπειτα εξελίξεις

5 Φεβρουαρίου 2014

Επικαιροποιημένη καθοδήγηση υπό τη μορφή απαντήσεων σε ενδεικτικά ερωτήματα και με παραδείγματα γνωστοποιήσεων για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς που προέκυψαν από τις αποφάσεις του  Eurogroup στην Κύπρο

Technical Circular 57.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 54

&

Τεχνική Εγκύκλιος 55

Οι πρόνοιες της  Τεχνικής Εγκύκλιου 57 συνεχίζουν να ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

58

Ενδεικτικό πρόγραμμα λογιστικού ελέγχου σε σχέση με την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δυνάμει του άρθρου 116 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε το 2009 και 2012

17 Απριλίου 2014

Καθοδήγηση σε σχέση με την έκθεση του ελεγκτή όπως απαιτείται από το άρθρο 116 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε το 2009 και 2012  σχετικά με την καταλληλότητα των μέτρων που λαμβάνει η ΚΕΠΕΥ για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους VI της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 της ΕΚ , για τις προϋποθέσεις χορήγησης  άδειας και λειτουργίας των ΚΕΠΕΥ.


Τεχνική Εγκύκλιος 33

&

Τεχνική Εγκύκλιος 4 - 2019

Η Τεχνική Εγκύκλιος 4-2019 αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 58.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Βλέπε σχόλια)

59

Υποδείγματα επιστολών ανάθεσης ελέγχου

31 Ιουλίου 2014

Υποδείγματα επιστολών ανάθεσης ελέγχου, τα οποία ετοιμάστηκαν από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσμου, ως ακολούθως:

 • Παράρτημα A: Εταιρεία
 • Παράρτημα Β: Υποκατάστημα
 • Παράρτημα Γ: Ιδιώτης Επιχειρηματίας/ Επιχείρηση
 • Παράρτημα Δ: Εγγεγραμμένος Συνεταιρισμός/ Kοινοπραξία
 • Παράρτημα Ε: Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Technical Circular 59.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 13

&

Τεχνική Εγκύκλιος 37

&

Τεχνική Εγκύκλιος 50

&

Τεχνική Εγκύκλιος 6 -2018

&

Τεχνική Εγκύκλιος 4/2020

Υποδείγματα επιστολών ανάθεσης ελέγχου  που συνάδουν με τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου που ισχύουν για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν στις 15 Δεκεμβρίου 2009 και μετέπειτα, καθώς και τις πρόνοιες των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013.Αντικαθιστά αυτό που είχε κυκλοφορήσει με την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 50 ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα «Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου»

Η Τεχνική Εγκύκλιος 59

περιλαμβάνει  επίσης επιπρόσθετες ειδικές παραγράφους οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επιστολές ανάθεσης ελέγχου ασφαλιστικών εταιρειών.

Τα υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου εταιρείας (Παράρτημα Α) στην Τεχνική Εγκύκλιο 59 έπαυσε να είναι σε ισχύ με την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 6-2018 ‘Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου για

τον υποχρεωτικό έλεγχο εταιρείας’ στις 24 Μαΐου 2018.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Βλέπε σχόλια)

TΕ1 - 2015

Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Τίτλων Εισηγμένων στις αγορές του

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Νοέμβριος 2015

Κατάλογος των βασικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών που έχουν τίτλους εισηγμένους στις Οργανωμένες Αγορές και στη Μη Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), βασισμένος στις πρόνοιες των σχετικών νόμων, κανονισμών και εγκυκλίων.

TC1 2015.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 2 - 2019

Η ΤΕ1 – 2015 αποσύρθηκε με την έκδοση της Τεχνικής Εγκύκλιου 2 – 2019.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

TΕ1 – 2016

 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή επί των ποσοτικών υποδειγμάτων (Quantitative Reporting Templates “QRTS”) της Φερεγγυότητας ΙΙ για τη δεύτερη και τέταρτη τριμηνία του οικονομικού έτους

Ιουλίου 2016

Υπόδειγμα της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή αναφορικά με την εξέταση των σχετικών παραρτημάτων των ποσοτικών υποδειγμάτων (“QRTs”), τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2450 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2015, της δεύτερης και τέταρτης τριμηνίας του εκάστοτε οικονομικού έτους.

Η έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Ανάληψης Εργασίας Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο) “Αναλήψεις Εργασίας Διασφάλισης Εκτός από Ελέγχους ή Επισκοπήσεις Ιστορικών Οικονομικών Πληροφοριών” όπως έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διαβεβαιώσεων.

TC1 2016.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 6 – 2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 2 - 2017

Το υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή έπαυσε να ισχύει με την έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 6 – 2017, για τρίμηνα που λήγουν στις ή μετά τις 30 Ιουνίου 2017.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αλλαγές και το πότε εφαρμόζονται περιγράφονται στην Τεχνική Εγκύκλιο 6 – 2017.

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

TΕ2 – 2016

 Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο

21 Οκτωβρίου 2016

Ο περί εταιρειών Νόμος της Κύπρου, Κεφ.113 (ο «Νόμος»), τροποποιήθηκε με το Νόμο 97 (Ι) του 2016 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2016. Οι διατάξεις του Τροποποιητικού Νόμου έγιναν ως αποτέλεσμα της μεταφοράς των προνοιών της Λογιστικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/34/ΕΕ) στο κυπριακό δίκαιο. Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Εγκυκλίου είναι να παράσχει καθοδήγηση ως προς τις κύριες αλλαγές του Αναθεωρημένου Νόμου.

ΤΕ2 2016
TE3 2017

Η Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ετοίμασε το Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων ως ένα βοήθημα για βεβαίωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις εταιρειών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του αναθεωρημένου περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.

ΣΕ ΙΣΧΥ

(Βλέπε σχόλια)

TΕ3 - 2016

Πρόσφατες αλλαγές στους περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους του 2009 και 2013 – ενημέρωση για τροποποιήσεις στην έκθεση ελεγκτή

21 Οκτωβρίου 2016

Καθοδήγηση σε σχέση με τις αλλαγές που απαιτούνται στην έκθεση ελεγκτή κατόπιν της μεταφοράς και υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Οδηγίας (2013/34/EU) σε εθνική νομοθεσία, η οποία θα αναφέρεται πλέον συλλογικά  ως οι  περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμοι του 2009 ως 2016.

Οι αλλαγές παρουσιάζονται στο υπόδειγμα 1 της  Έκδοσης ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014». Οι αλλαγές εφαρμόζονται και στα άλλα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή.

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

TC3 2016.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 1 – 2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 4 – 2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 7 – 2018 (Βιβλιάριο με υποδείγματα έκθεσης ελέγχου)

Με την υιοθέτηση του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, οι περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμοι του 2009 μέχρι 2016 καταργούνται.

Για Εκθέσεις Ελεγκτών που εκδίδονται και αφορούν λογιστικές περιόδους που τελειώνουν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016, εφαρμόζεται η Τεχνική Εγκύκλιος ΤΕ_3, που εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016, με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές όσο αφορά τις αναφορές στον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 και τις αναπροσαρμογές στο τμήμα Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων, όπως τα υποδείγματα που παρουσιάζονται στην ΤΕ4 – 2017.

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Βλέπε σχόλια)

TΕ1 - 2017

Νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα Αναφοράς του Ελεγκτή

και υπόδειγμα νέας έκθεση ελεγκτή

3 Φεβρουαρίου 2017

Παρουσίαση νέων και  αναθεωρημένων Πρότυπων Αναφοράς Ελεγκτή που ισχύουν για περιόδους που λήγουν στις ή μετά από τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Οι αλλαγές οφείλονται στις τροποποιήσεις στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 700, 705, 706, 570, 260 καθώς και στο νέο ΔΠΕ 701 ‘Επικοινωνία Κύριων Θεμάτων Ελέγχου στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή’.

Αυτή η Τεχνική Εγκύκλιος περιέχει υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή με βάση τα υποδείγματα του ΔΠΕ 700 (Αναθεωρημένο) και τις νομικές απαιτήσεις στην Κύπρο για χρήση από τα μέλη του Συνδέσμου σε συνδυασμό με οποιαδήποτε καθοδήγηση από τα Διεθνή Δίκτυα των ελεγκτικών γραφείων, όπου εφαρμόζεται. Παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα για εταιρείες χωρίς θυγατρικές (μη διαφοροποιημένη γνώμη) και ένα υπόδειγμα για εταιρείες με θυγατρικές (μη διαφοροποιημένη γνώμη).

TC1 2017.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 4 – 2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 7-2018 (Βιβλιάριο με υποδείγματα έκθεσης ελέγχου)

Με την υιοθέτηση του περι Ελεγκτών Νόμου του 2017 το Ινστιτούτο προχώρησε στις 6 Ιουνίου 2017 σε έκδοση της Τεχνικής Εγκυκλίου 4 – 2017. Κατ’επέκταση πρέπει να γίνει αναφορά στην Τεχνική Εγκύκλιο 4 – 2017 για τα νέα, αναθεωρημένα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή για έτη που λήγουν στις ή μετά από τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

(Βλέπε σχόλια)

TΕ2 - 2017

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

9 Μαΐου
2017

Υπόδειγμα έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή

 αναφορικά με τον ετήσιο έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων (QRTs) της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2452 της 2ας Δεκεμβρίου 2015.

 Η έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 800 (Αναθεωρημένο) – ‘Ειδικά ζητήματα – έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσια ειδικού σκοπού’ και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 805 (Αναθεωρημένο) – ‘Ειδικά ζητήματα – έλεγχοι μεμονωμένων οικονομικών καταστάσεων και ειδικών στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων οικονομικής κατάστασης’ με σκοπό να δοθεί ελεγκτική γνώμη λελογισμένης διασφάλισης στη δημοσιοποιημένη Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης.

TC2 2017.pdf

Αυτή η Τεχνική εγκύκλιος έχει αντικατασταθεί με την Τεχνική Εγκύκλιο 6/2023. 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

TE3 - 2017

Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων για

Εταιρείες - Κεφ. 113

1 Ιουνίου 2017

Ο περί εταιρειών Νόμος της Κύπρου, Κεφ.113 (ο «Νόμος»), τροποποιήθηκε με το Νόμο N.97(Ι)/2016 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 (ο «Τροποποιητικός Νόμος») . Οι διατάξεις του Τροποποιητικού Νόμου έγιναν ως αποτέλεσμα της μεταφοράς των προνοιών της Λογιστικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/34/ΕΕ) στο κυπριακό δίκαιο.

Η Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ετοίμασε το Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων ως ένα βοήθημα για βεβαίωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις εταιρειών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του αναθεωρημένου περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.

Το αναθεωρημένο Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που λήγουν στις ή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

TC3 2017.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 14

&

Τεχνική Εγκύκλιος 19

Οι Τεχνικές Εγκύκλιοι 14 και 19 παραμένουν σε ισχύ.

Το δελτίο γνωστοποιήσεων που κυκλοφόρησε με την Τεχνική Εγκύκλιο 14 στις 9 Μαρτίου 2005 συνεχίζει να ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν στις ή μετά τις 31 Οκτωβρίου 2003 , και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2005.

 

Το δελτίο γνωστοποιήσεων που κυκλοφόρησε με την Τεχνική Εγκύκλιο 19 στις 8 Δεκεμβρίου 2005 συνεχίζει να ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν στις ή μετά τις 11 Νοεμβρίου 2005, και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016.

ΣΕ ΙΣΧΥ

TΕ4 - 2017

Αναθεωρημένα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή ως επακόλουθο της δημοσίευσης του Νόμου περί Ελεγκτών 2017

6 Ιουνίου 2017

Ως επακόλουθο της δημοσίευσης του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 2 Ιουνίου 2017, αυτή η Τεχνική Εγκύκλιος περιέχει αναθεωρημένα υποδείγματα της έκθεσης ελεγκτών.

Αυτή η Τεχνική Εγκύκλιος περιέχει υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή με βάση τα υποδείγματα του ΔΠΕ 700 (Αναθεωρημένο) και τις νομικές απαιτήσεις στην Κύπρο για χρήση από τα μέλη του Συνδέσμου σε συνδυασμό με οποιαδήποτε καθοδήγηση από τα Διεθνή Δίκτυα των ελεγκτικών γραφείων, όπου εφαρμόζεται. Σχετική είναι η Τεχνική Εγκύκλιος ΤΕ 1 2017 που εκδόθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2017.

Παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα για εταιρείες χωρίς θυγατρικές (μη διαφοροποιημένη γνώμη) και ένα υπόδειγμα για εταιρείες με θυγατρικές (μη διαφοροποιημένη γνώμη).

TC4 2017.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 1 - 2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 3 -2016

&

Τεχνική Εγκύκλιος 7-2018 (Βιβλιάριο με υποδείγματα έκθεσης ελέγχου)

Για Εκθέσεις Ελεγκτών που εκδίδονται και αφορούν λογιστικές περιόδους που τελειώνουν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016, εφαρμόζεται η Τεχνική Εγκύκλιος ΤΕ 3 - 2016, που εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016, με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές όσο αφορά τις αναφορές στον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 και τις αναπροσαρμογές στο τμήμα Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων, όπως τα υποδείγματα που παρουσιάζονται στην ΤΕ4 – 2017 και τα υποδείγματα που συμπεριλαμβάνονται στο Βιβλιάριο με υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή που εκδόθηκε με την Τεχνική Εγκύκλιο 7 – 2018.

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

ΣΕ ΙΣΧΥ

TE6 - 2017

Έκθεση και εύρος του ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτή επί των ποσοτικών υποδειγμάτων (Quantitative Reporting Templates “QRTs”) της Φερεγγυότητας ΙΙ για τη δεύτερη και τέταρτη τριμηνία του οικονομικού έτους

20 Ιουλίου 2017

Δια της παρούσης, γνωστοποιούνται οι τελικές θέσεις της Εφόρου Ασφαλίσεων σε σχέση με τις εισηγήσεις που έγιναν από τον ΣΕΛΚ και τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) σε σχέση με τις εν λόγω έκθεσης ελεγκτή.

Γίνεται αναφορά για τροποποίηση στο εύρος του ελέγχου επί των ποσοτικών υποδειγμάτων (Quantitative Reporting Templates “QRTs”) της Φερεγγυότητας ΙΙ για τη δεύτερη τριμηνία του οικονομικού έτους.

Γίνεται επίσης αναφορά στην νομική απαίτηση για έλεγχο των ποσοτικών υποδειγμάτων της τέταρτης τριμηνίας και πότε θα καλύπτεται από τον ετήσιο έλεγχο των σχετικών υποδειγμάτων που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης SFCR).

Επισυνάπτεται αναθεωρημένο υπόδειγμα έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή που αντικατοπτρίζει την αλλαγή στο εύρος του ελέγχου. Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα αλλαγή στο εύρος του ελέγχου ισχύει από την τριμηνία 30 Ιουνίου 2017.

TC6 2017.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 1 – 2016

&

Τεχνική Εγκύκλιος 2 – 2017

Η προαναφερθείσα αλλαγή στο εύρος του ελέγχου ισχύει από την τριμηνία 30 Ιουνίου 2017. Για προηγούμενες τριμηνίες ισχύουν τα πλαίσια που έθεσε η ΤΕ1 – 2016.

Για υπόδειγμα έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή

 αναφορικά με τον ετήσιο έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων (QRTs) της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2452 της 2ας Δεκεμβρίου 2015, βλέπε την Τεχνική Εγκύκλιο 2-2017.Ο Κανονισμός έχει αντικατασταθεί με τον Κανονισμό 2023/895 της 4ης Απριλίου 2023 και η τεχνική εγκύκλιος 2/2017 με την τεχνική εγκύκλιο 6/2023.

Αυτή η Τεχνική εγκύκλιος έχει αντικατασταθεί με την Τεχνική Εγκύκλιο 7/2023. Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος 7/2023 θα είναι σε ισχύ για τις εκθέσεις ελέγχου που εκδίδονται από 31/12/2023 και εφεξής σε σχέση με το την ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής  Κατάστασης.ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

TE1 - 2018

Επιστολή πιστοποίησης τραπεζικών

υπολοίπων και συναλλαγών από τράπεζες

προς Ελεγκτές

11 Ιανουαρίου 2018

Η παρούσα Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο - 56 με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2013, αναφορικά με την Επιστολή πιστοποίησης τραπεζικών υπολοίπων και συναλλαγών από τράπεζες προς Ελεγκτές («Πιστοποιητικό») που θα αποστέλλουν οι τράπεζες στους Ελεγκτές, σύμφωνα με νέα συμφωνία επί του θέματος που έγινε με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ).

Επισυνάπτονται στην εγκύκλιο τα ακόλουθα έγγραφα:

Παράρτημα 1: Συνήθης Αίτηση Ελεγκτή για Τραπεζική Έκθεση

Παράρτημα 2: Τραπεζική Βεβαίωση Λήψης της Αίτησης του Ελεγκτή

Παράρτημα 3Α: Ετήσια Εξουσιοδότηση Πελάτη της Τράπεζας για Παροχή

Πληροφόρησης

Παράρτημα 3Β: Μόνιμη Εξουσιοδότηση Πελάτη της Τράπεζας για

Παροχή Πληροφόρησης

Παράρτημα 4: Συνήθης Αίτηση για Πληροφόρηση

TC1 2018.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 56

Η παρούσα Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο – 56.

ΣΕ ΙΣΧΥ

TE2 - 2018

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή για Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιανουάριος 2018

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος περιέχει ένα υπόδειγμα της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων για Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το υπόδειγμα της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή βασίζεται στις απαιτήσεις του Άρθρου 10 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014, του Άρθρου 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 του ΔΠΕ 700 (Αναθεωρημένο) και του ΔΠΕ 701.

Τα Μέλη του Συνδέσμου χρησιμοποιούν το υπόδειγμα της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή που περιλαμβάνεται σε αυτήν την Τεχνική Εγκύκλιο σε συνδυασμό με οποιαδήποτε καθοδήγηση από τα Διεθνή Δίκτυα των ελεγκτικών γραφείων, όπου εφαρμόζεται.

TC2 2018.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 4 – 2018

&

Τεχνική Εγκύκλιος 7 – 2018 (Βιβλιάριο με υποδείγματα έκθεσης ελέγχου)

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

ΣΕ ΙΣΧΥ

TE3 - 2018

Υπόδειγμα απαντητικής επιστολής σε σχέση με αίτηση τραπεζικού οργανισμού για στοιχεία της χρηματοδοτούσας επιχείρησης Ταμείου Προνοίας

15 Μαρτίου 2018

Η Τεχνική Εγκύκλιος περιέχει υπόδειγμα απαντητικής επιστολής σε σχέση με την αίτηση τραπεζικού οργανισμού για στοιχεία της χρηματοδοτούσας επιχείρησης Ταμείου Προνοίας από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της χρηματοδοτούσας επιχείρησης.

 

Το υπόδειγμα της απαντητικής επιστολής δίνεται μετά από αίτημα τραπεζικών ιδρυμάτων να τους παρασχεθεί η σχετική πληροφόρησης από τα Ταμεία Προνοίας στο πλαίσιο της εργασίας των τραπεζικών ιδρυμάτων για εξακρίβωση κατά πόσο οι καταθέσεις που τηρούνται από τα Ταμεία Προνοίας στα τραπεζικά ιδρύματα είναι «επιλέξιμες καταθέσεις», για σκοπούς αποζημίωσης από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών.  

TC3 2018.pdf

-----

-----

ΣΕ ΙΣΧΥ

TE4 - 2018

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή για Κυπριακό Υποκατάστημα το οποίο είναι το ίδιο Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος

25 Απριλίου 2018

Σε συνέχεια της Τεχνικής Εγκυκλίου 2- 2018 που εκδόθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018, η Τεχνική Εγκύκλιος 4 - 2018 περιέχει ένα υπόδειγμα της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων ενός Κυπριακού Υποκαταστήματος το οποίο είναι το ίδιο Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 .

 

TC4 2018.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 2 – 2018

&

Τεχνική Εγκύκλιος 7 – 2018 (Βιβλιάριο με υποδείγματα έκθεσης ελέγχου)

Για υποδείγματα της έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών δημοσίου συμφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται αναφορά στην Τεχνική Εγκύκλιο 2/ 2018 που εκδόθηκε στις  17 Ιανουαρίου 2018.

Το Ινστιτούτο αντικατάστησε την Έκδοση ΣΕΛΚ «Υποδείγματα

Εκθέσεων Ελεγκτή Επί Οικονομικών Καταστάσεων-, Ιανουάριος 2014»,με την έκδοση του Βιβλιάριου με τα Υποδείγματα Εκθέσεων

Ελεγκτή τον Ιούνιο του 2018 που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σχετικών με την έκθεση του ελεγκτή και είναι σε ισχύ για τους ελέγχους των λογιστικών περιόδων που λήγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

ΣΕ ΙΣΧΥ

TE5 - 2018

Ετοιμασία Μη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

25 Απριλίου 2018

Η Τεχνική εγκύκλιος αναφέρεται στην   υποχρέωση σύνταξης έκθεσης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης (η «Έκθεση») για ορισμένες μεγάλες εταιρείες και συγκροτήματα, βάση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμου του 2017 , σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/ΕΕ.

Η Έκθεση θα πρέπει να γνωστοποιεί πολιτικές, αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών ή κινδύνων τουλάχιστον για περιβαλλοντικά, για κοινωνικά και εργασιακά θέματα, για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για θέματα σχετικά με τη δωροδοκία. Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι διατάξεις του Νόμου τίθενται σε εφαρμογή για το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 ή κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2017.

TC5 2018.pdf

-----


ΣΕ ΙΣΧΥ

TE6 - 2018

 Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου για τον υποχρεωτικό έλεγχο εταιρείας

24 Μαΐου 2018

Η Τεχνική Εγκύκλιος συμπεριλαμβάνει υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου για τον υποχρεωτικό έλεγχο εταιρείας και αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 59 με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2014, αναφορικά με τα «Υποδείγματα επιστολών ανάθεσης ελέγχου».

Το υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου βασίζεται στις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και τις πρόνοιες του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017.

TC6 2018.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 37

&

Τεχνική Εγκύκλιος 50

&

Τεχνική Εγκύκλιος 59

-----

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

TE7 - 2018

Βιβλιάριο με τα Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή

11 Ιουνίου 2018

Με την Τεχνική Εγκύκλιο 7 -2018, που εκδόθηκε από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων, κυκλοφορεί το βιβλιάριο με τα υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων, με βάση την καθοδήγηση που περιλαμβάνεται στα ακόλουθα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) που τέθηκαν σε ισχύ για λογιστικές περιόδους που έληξαν κατά την ή μετά την 15η Δεκεμβρίου 2016.

Τα υποδείγματα βασίζονται επίσης στις απαιτήσεις του Άρθρου 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και του Άρθρου 10 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 σχετικά με ειδικές απαιτήσεις αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος στην ΕE.

TC7 2018.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 3 - 2016

&

Τεχνική Εγκύκλιος 1 -2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 4-2017

To βιβλιάριο αντικαθιστά την έκδοση «Υποδείγματα Εκθέσεων Ανεξάρτητων Ελεγκτών» του Ιανουαρίου 2014, για λογιστικές περιόδους που έληξαν κατά την ή μετά την 15η Δεκεμβρίου 2016.

Για Εκθέσεις Ελεγκτών που εκδίδονται και αφορούν λογιστικές περιόδους που τελειώνουν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016, εφαρμόζεται η Τεχνική Εγκύκλιος ΤΕ 3 - 2016, που εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016, με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές όσο αφορά τις αναφορές στον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 και τις αναπροσαρμογές στο τμήμα Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων, όπως τα υποδείγματα που συμπεριλαμβάνονται στο Βιβλιάριο με υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή που εκδόθηκε με την Τεχνική Εγκύκλιο 7 – 2018.

Λόγω του ότι το Βιβλιάριο με τα υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή θα χρησιμοποιείται διαχρονικά και ενδεχομένως να υπόκειται ξανά σε επικαιροποίηση ή τροποποίηση, για σκοπούς εύκολης πρόσβασης στην κατά καιρούς επικαιροποιημένη μορφή του αυτό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο ΣΕΛΚ κάτω από την ενότητα ΈΝΤΥΠΑ για να υποβοηθηθεί η εύκολη αναζήτηση και αναφορά του σε συνεχή βάση (πατήστε εδώ).

ΣΕ ΙΣΧΥ

TE8 - 2018

Υποχρεώσεις επί εκθέσεων ελεγκτή που προκύπτουν από νομοθεσία ή κανονισμούς

29 Νοεμβρίου 2018

Ο σκοπός αυτής της Τεχνικής Εγκυκλίου είναι να παρέχει καθοδήγηση στα μέλη του Συνδέσμου αναφορικά με κάποιες επιπρόσθετες υποχρεώσεις επί εκθέσεων ελεγκτή που προκύπτουν από νομοθεσία ή κανονισμούς για έκφραση γνώμης ελεγκτή επί άλλων πληροφορίων που προκύπτουν από νομοθεσία, με βάση την εργασία που εκτελείται κατά τη διάρκεια του ελέγχου.


Τεχνική Εγκύκλιος 4 - 2017

&

Τεχνική Εγκύκλιος 2 -2018

&

Τεχνική Εγκύκλιος 4-2018

&

Τεχνική Εγκύκλιος 5-2018

&

Τεχνική Εγκύκλιος 7-2018

&

Τεχνική Εγκύκλιος 8-2018

Αυτή η Τεχνική Εγκύκλιος θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το ΔΠΕ 720 (Αναθεωρημένο) Οι Ευθύνες του Ελεγκτή Αναφορικά με Άλλες Πληροφορίες σε Έγγραφα που Περιλαμβάνουν Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η καθοδήγηση που περιλαμβάνεται σε αυτήν την Τεχνική Εγκύκλιο είναι επιπρόσθετη στις απαιτήσεις του ΔΠΕ 720 (Αναθεωρημένο) προκειμένου να πληρούνται οι υποχρεωτικές εκθέσεις αναφοράς που προκύπτουν βάση νομοθεσίας ή κανονισμών.

Αυτή η Τεχνική Εγκύκλιος θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους 4-2017, 2-2018, 4-2018, 5-2018 και 7-2018, οι οποίες περιέχουν την καθοδήγηση για την ετοιμασία της έκθεσης ελεγκτή.

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ 1-2019

 1. Τροποποιήσεις στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113 (περί Εταιρειών Νόμος):
  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
 1. Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (γνώμη χωρίς επιφύλαξη) και σημείωση βάσης ετοιμασίας για οικονομικές καταστάσεις μητρικής εταιρείας, όταν η μητρική εταιρεία επιλέγει να μην ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των εξαιρέσεων του Άρθρου 142(1)(δ) και (στ) του περί Εταιρειών Νόμου
 1. Λογιστικός χειρισμός των επενδύσεων σε  κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις βάσει των εξαιρέσεων του Άρθρου 142 (1) (δ) και (στ) του περί Εταιρειών Νόμου

7 Ιανουαρίου 2019

Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Εγκυκλίου (“ΤΕ’’) είναι να παράσχει καθοδήγηση ως προς τις επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και επί της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή, του περί Εταιρειών Νόμου (ο “Βασικός Νόμος“) ο οποίος τροποποιήθηκε από τον Νόμο 97 (Ι) 2016, όπως δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 και όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ο "Τροποποιητικός Νόμος"). Οι διατάξεις του Τροποποιητικού Νόμου είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΕ (2013/34/ΕΕ) στην εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, η παρούσα τεχνική εγκύκλιος αποσαφηνίζει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στην περίπτωση που μια οντότητα επωφελείται από την εξαίρεση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην περίπτωση που μια οντότητα αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος μικρού ή μεσαίου μεγέθους   ή όταν η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία αυτής της οντότητας δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΓΠΛΑ) οι οποίες γίνονται αποδεκτές από αναγνωρισμένες Χρηματιστηριακές Αρχές, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο μελών του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματιστηριακών Αρχών.


Τεχνική Εγκύκλιος 29

&

Τεχνική Εγκύκλιος 40

&

Τεχνική Εγκύκλιος 51

&

Τεχνική Εγκύκλιος 2 – 2016

&

Τεχνική Εγκύκλιος 7 – 2018

Η τεχνική εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 29 και την Τεχνική Εγκύκλιο 40 για λογιστικές περιόδους οι οποίες λήγουν την ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η εγκύκλιος πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την Τεχνική Εγκύκλιο 2-2016, στην οποία γίνεται αναφορά για τα μεγέθη εταιρειών και συγκροτημάτων μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, καθώς και με την Τεχνική Εγκύκλιο 7-2018, η οποία συμπεριλαμβάνει τα σχετικά υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή.

ΣΕ ΙΣΧΥ

TΕ2 - 2019

Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Τίτλων Εισηγμένων στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

10 Ιανουαρίου 2019

Κατάλογος των βασικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών που έχουν τίτλους εισηγμένους στις Οργανωμένες Αγορές και στη Μη Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), βασισμένος στις πρόνοιες των σχετικών νόμων, κανονισμών και εγκυκλίων.

Ipochreosis Ekdoton Isigmenon.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 1 – 2015

Η Τεχνική Εγκύκλιος 2-2019 αποσύρει τη τεχνική εγκύκλιο TΕ1 - 2015 .

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

TΕ3 - 2019

Υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή αναφορικά με τις απαιτήσεις των Οδηγιών για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων πελατών Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Τραπεζών

29 Ιανουαρίου 2019

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αναφέρεται σε υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή σε σχέση με τις απαιτήσεις των Οδηγιών:

 • ΟΔ87-01 του 2018 της  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
 • Οδηγίας Κ.Δ.Π. 385 του 2017 της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών, των απαιτήσεων σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων και των κανόνων για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών.

TC3 2019.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος  33

&

Τεχνική Εγκύκλιος  42

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 33 και την Τεχνική Εγκύκλιο 42.

 

 

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαταστάθηκε με την Τεχνική Εγκύκλιο 3/2022. 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

TΕ3 – 2019 - Αναθεωρημένη
 
Υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή αναφορικά με τις απαιτήσεις των Οδηγιών για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων πελατών Τραπεζών
 
29 Ιανουαρίου 2019
 

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αναφέρεται σε υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή σε σχέση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας:

 • Οδηγίας Κ.Δ.Π. 385 του 2017 της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών, των απαιτήσεων σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων και των κανόνων για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών.
 
   Τεχνική Εγκύκλιος  33

&

Τεχνική Εγκύκλιος  42

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 33 και την Τεχνική Εγκύκλιο 42 και την Τεχνική Εγκύκλιο 3/2019.


ΣΕ ΙΣΧΥ
 

TΕ4 - 2019

Ενδεικτικό πρόγραμμα λογιστικού ελέγχου σε σχέση με την έκδοση της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δυνάμει της παραγράφου 10 της περί της Προστασίας των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών, της Παρακολούθησης των Προϊόντων και των Αντιπαροχών Οδηγίας του 2017 της ΕΚΚ

22 Φεβρουαρίου 2019

Η Τεχνική Εγκύκλιος αφορά την έκθεση ελεγκτών ΚΕΠΕΥ σχετικά με την καταλληλότητα των ρυθμίσεων δυνάμει των εδαφίων (8), (9) και (10) του άρθρου 17 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017 («ο Νόμος») και δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙ  της περί της Προστασίας των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών, της Παρακολούθησης των Προϊόντων και των Αντιπαροχών Οδηγίας του 2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘‘Οδηγία’’).

Για σκοπούς γενικής καθοδήγησης σε σχέση με την πιο πάνω έκθεση, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Συνδέσμου έχει ετοιμάσει, στην Αγγλική γλώσσα, το πρόγραμμα ελέγχου που είναι συνημμένο στην παρούσα Τεχνική Εγκύκλιο το οποίο περιέχει προτεινόμενες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του Μέρους ΙΙ της Οδηγίας.

TC4 2019.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 58

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 58.

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαταστάθηκε με την Τεχνική Εγκύκλιο 3/2022.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΤΕ 1 - 2020

Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές

17 Ιουνίου 2020

H παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος παρέχει πρακτική καθοδήγηση τόσο για τους προηγούμενους όσο και για τους διάδοχους ελεγκτές σε σχέση με την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες.

TΕ 1_2020-Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 49

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 49 με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2011, αναφορικά με την «Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές»..

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  2- 2020

Επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού στην  χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την εργασία των ελεγκτών προσαρμοσμένες στην Κυπριακή πραγματικότητα

27 Μαρτίου 2020 Με βάση την πρωτοφανή κατάσταση σε όλο τον κόσμο και την εξάπλωση της ασθένειας του κορονοϊού (COVID-19), ο ΣΕΛΚ με την παρούσα εγκύκλιο επιθυμεί να παρέχει καθοδήγηση προς τα Μέλη του όσον αφορά τις επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις  ή πριν της 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς και τις επιπτώσεις στην εργασία των ελεγκτών.

TC 2 2020 Implications of the coronavirus outbreak on financial reporting and auditors’ work tailored to Cyprus reality.pdf

-

-

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  3- 2020

Υπόδειγμα επιστολής διαβεβαιώσεων της διοίκησης

16 Δεκεμβρίου 2020 Yπόδειγμα επιστολής διαβεβαιώσεων της διοίκησης, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων, το οποίο βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου Αρ.580 «Γραπτές Διαβεβαιώσεις’’

TC3 2020 Υπόδειγμα επιστολής διαβεβαιώσεων της διοίκησης για τον υποχρεωτικό έλεγχο εταιρείας.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 53

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 53 με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2012.

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  4- 2020

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου για τον υποχρεωτικό έλεγχο για τα ακόλουθα:

- Εταιρεία

- Συνεταιρισμός

- Ταμείο Προνοίας / Συνταξιοδότησης

- Υποκατάστημα

- Ιδιώτης επιχειρηματίας/Επιχείρηση

29 Δεκεμβρίου 2020 Η Τεχνική Εγκύκλιος συμπεριλαμβάνει υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου για τον υποχρεωτικό έλεγχο:

- Εταιρεία

- Συνεταιρισμός

- Ταμείο Προνοίας / Συνταξιοδότησης

- Υποκατάστημα

- Ιδιώτης επιχειρηματίας/Επιχείρηση

και αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 59 με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2014, αναφορικά με τα «Υποδείγματα επιστολών ανάθεσης ελέγχου» και την Τεχνική Εγκύκλιο 6/2018 «Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου για τον υποχρεωτικό έλεγχο εταιρείας». Το υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου βασίζεται στις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και τις πρόνοιες του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017.

TC4 2020 Υποδείγματα επιστολής ανάθεσης ελέγχου.pdf

Τεχνική Εγκύκλιος 59 & Τεχνική Εγκύκλιος 6 - 2018

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 6 με ημερομηνία 26 Μαΐου 2018 και την τεχνική εγκύκλιο 59 με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2014.

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  1- 2021

Συνιστώμενη ενημέρωση των ενδεικτικών διαδικασιών ελέγχου σε σχέση με την απαίτηση της παραγράφου 4 (1) (γ) της οδηγίας ΟΔI87-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών, τις απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων και τους κανόνες για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών (η ‘Οδηγία’).

12 Ιανουαρίου 2021 Ο σκοπός αυτής της Τεχνικής Εγκυκλίου, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, είναι όπως ο ΣΕΛΚ επιστήσει την προσοχή των μελών του στις διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να εκτελούνται, από ανεξάρτητους ελεγκτές, κατά την αξιολόγηση της υποχρέωσης μιας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που απορρέει από την παράγραφο 4 (1) (γ) της Οδηγίας της ΕΚΚ.

TC1 2021.pdf

TΕ4 - 2019

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την ΤΕ 4/2019.

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  2- 2021

Λογιστικός χειρισμός έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και εισφοράς στο Γενικό Σύστημα Υγείας επί λογιζόμενης διανομής μερίσματος.

8 Φεβρουαρίου 2021 Η Τεχνική Εγκύκλιος (ΤΕ 2_2021) αποσκοπεί στο να παραθέσει καθοδήγηση σε σχέση με τον λογιστικό χειρισμό έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, καθώς και το λογιστικό χειρισμό για τις εισφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), επί της λογιζόμενης διανομής μερίσματος.

TC2 2021 ICPAC IFRS Committee_Final.pdf

ΤΕ 18 και ΤΕ18 (Προσθήκη)

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την ΤΕ 18 και ΤΕ18 (Προσθήκη).

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  3- 2021

Επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την εργασία των ελεγκτών προσαρμοσμένες στην Κυπριακή πραγματικότητα.

10 Φεβρουαρίου 2021 Με βάση την πρωτοφανή κατάσταση σε όλο τον κόσμο και την εξάπλωση της ασθένειας του κορονοϊού (COVID-19), ο ΣΕΛΚ με την παρούσα εγκύκλιο επιθυμεί να παρέχει καθοδήγηση προς τα Μέλη του όσον αφορά τις επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις ή πριν της 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και τις επιπτώσεις στην εργασία των ελεγκτών.

TC3 2021.pdf

TC2 2020.pdf

Αυτή η εγκύκλιος χτίζει πάνω στην καθοδήγηση που παρέχεται στην Τεχνική Εγκύκλιο 2/2020.

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  4- 2021

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης εργασίας για Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

1 Μαρτίου 2021 Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης για την παροχή Υπηρεσιών Εγγεγραμμένων Μετόχων και Υπηρεσιών και τη διάθεση Διευθυντών και υπηρεσίες άλλων Αξιωματούχων.

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης εργασιών για ΕΠΔΥ

-

-

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  5- 2021

Υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή, επιστολή ανάθεσης και επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης για μη υποχρεωτικό έλεγχο

18 Μαρτίου 2021 Σκοπός της παρούσας τεχνικής εγκυκλίου είναι να παραθέσει: • την επιστολή ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένου της έκθεσης ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις) και • την επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης ενός μη υποχρεωτικού ελέγχου οντότητας που δεν είναι εισηγμένη και δεν αποτελεί Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

-

-

-

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  6- 2021

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις – Πρακτικά ζητήματα

31 Μαρτίου 2021 Η Τεχνική Εγκύκλιος (ΤΕ 6_2021) αποσκοπεί στο να παραθέσει καθοδήγηση σε βασικούς τομείς κρίσης του ΔΠΧΑ 16 και να παρουσιάσει πρακτικά παραδείγματα προσαρμοσμένα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τοπική αγορά κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16.

IFRS 16 Leases - Practical considerations.pdf

-

-

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  7- 2021

Υπόδειγμα επιστολής αποδέσμευσης για υπηρεσίες που προσφέρονται από ΕΠΔΥ

27 Απριλίου 2021 Υποδείγματα επιστολής αποδέσμευσης τα οποία ετοιμάστηκαν από την Επιτροπή Παρόχων Διοικητικών Υπηρεσιών, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 196(Ι)/2012

TC 7_2021 Υποδείγματα επιστολής αποδέσμευσης Gr.docx

TC 7_2021 Illustration of disengagement letter Eng.docx

-

-

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ  8- 2021

Αναβαλλόμενες φορολογικές εκτιμήσεις για την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9 μοντέλου των αναμενομένων πιστωτικών ζημιών

28 Απριλίου 2021 Η Τεχνική Εγκύκλιος (ΤΕ 8_2021), που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων του Συνδέσμου, αποσκοπεί στο να παραθέσει καθοδήγηση σχετικά με τις αναβαλλόμενες φορολογικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9 όσον αφορά το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECLs).

TC 8_2021_ Deferred tax considerations of applying IFRS 9 ECL requirements.pdf

-

-

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ 9 - 2021

Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021

  15 Μαΐου 2021 Η Τεχνική Εγκύκλιος (ΤΕ 9_2021), που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Εισηγμένων Εταιρειών Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος του Συνδέσμου, στοχεύει στην ενημέρωση των μελών σχετικά με τις κύριες διατάξεις που εισήχθησαν από τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

Technical Circular 9_2021_Encouragement of long-term shareholder engagement law.pdf

-

-

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ 10 - 2021

Οδηγίες ελέγχου σε σχέση με τον Κανονισμό ESEF (οι «Οδηγίες Ελέγχου»)

  15 Μαΐου 2021 Η Τεχνική Εγκύκλιος (ΤΕ 10_2021), που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Εισηγμένων Εταιρειών Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος του Συνδέσμου, στοχεύει στο να δώσει καθοδήγηση στα μέλη του σε σχέση με την ευθύνη του ελεγκτή να εξετάσει την εφαρμογή του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF).

 TC 10_2021 Audit Guidelines in relation to ESEF Regulation (the ‘Audit Guidelines’).pdf

 TC 10_2021 Audit Guidelines in relation to ESEF Regulation_revised 2022 -in clean form.pdf

 TC 10_2021 Audit Guidelines in relation to ESEF Regulation_revised 2022 -in track changes.pdf

-

Η ΤΕ έχει επικαιροποηθεί στις 21/3/2021 με σκοπό να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και υποδείγματα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

ΣΕ ΙΣΧΥ

 ΤΕ 11 - 2021 Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς του φόρου εισοδήματος για τις ετήσιες περιόδους αναφοράς που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα    Η Τεχνική Εγκύκλιος 11/2021, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών της Κύπρου (ΣΕΛΚ), στοχεύει στο να δώσει καθοδήγηση στα μέλη του ΣΕΛΚ σχετικά με την  Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς του φόρου εισοδήματος.    Technical Circular 11_2021_IFRIC 23.pdf  -  - ΣΕ ΙΣΧΥ 
 ΤΕ 12 - 2021 Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Τίτλων Εισηγμένων στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  22 Δεκεμβρίου 2021 Κατάλογος των βασικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών που έχουν τίτλους εισηγμένους στις Οργανωμένες Αγορές και στη Μη Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), βασισμένος στις πρόνοιες των σχετικών νόμων, κανονισμών και εγκυκλίων.   Τεχνική Εγκύκλιος 12_2021 Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Τίτλων Εισηγμένων στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.pdf
Τεχνική Εγκύκλιος 2 – 2019
Η Τεχνική Εγκύκλιος 21-2021 αποσύρει τη τεχνική εγκύκλιο TΕ2 - 2019.
ΣΕ ΙΣΧΥ 
 ΤΕ 01 - 2022
 Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή σε μορφή διπλής γνώμης όπου δεν έχουν ετοιμαστεί ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
 3 Φεβρουαρίου 2022
 Η Τεχνική Εγκύκλιος (ΤΕ 01_2022), που ετοιμάστηκε από τις Επιτροπές  Ελεγκτικών και Λογιστικών Προτύπων του Συνδέσμου, στοχεύει στο να δώσει καθοδήγηση στους νόμιμους ελεγκτές/ελεγκτικά γραφεία ως προς την επίδραση στη ελεγκτική γνώμη και στη βάση ετοιμασίας ατομικών οικονομικών καταστάσεων όταν μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία δεν είναι οντότητα δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ),  δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 όταν πρόκειται για την ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παρέχεται επίσης καθοδήγηση για περιπτώσεις όπου οι ατομικές οικονομικές της καταστάσεις εκδίδονται πριν από την έκδοση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών οι οποίες αναμένεται να εκδοθούν σε εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
 
ICPAC TC on dual opinion_ ENG_2022.pdf
    ΣΕ ΙΣΧΥ 
 
ΤΕ 02 - 2022
 
Επιπτώσεις της διαμάχης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην  χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την εργασία των ελεγκτών προσαρμοσμένες στην Κυπριακή πραγματικότητα
 
 4 Απριλίου 2022
Με βάση την τρέχουσα κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με την παρούσα εγκύκλιο επιθυμεί να παρέχει καθοδήγηση προς τα Μέλη του όσον αφορά τις επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις  31 Δεκεμβρίου 2021 και το έτος που έληξε μετά που έγινε το συμβάν καθώς και τις επιπτώσεις στην εργασία των ελεγκτών.
 
 
TC 2_2022 _ Conflict between Russia Ukraine financial reporting and audit implications.pdf
     ΣΕ ΙΣΧΥ
ΤΕ 03 - 2022

Υπόδειγμα έκθεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών αναφορικά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων πελατών Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
18 Απριλίου 2022

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος, η οποία ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, αναφέρεται στην έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (“ΕΚΚ”) για Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας ΟΔ87-01 του 2018 της ΕΚΚ για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών, των απαιτήσεων σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων και των κανόνων για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών.Technical Circular 3_2022_AuP report_Safeguarding of client assets CySEC.pdf

Η Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 3/2019 και την Τεχνική Εγκύκλιο 4/2019
ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ 04 - 2022

Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021– υποχρεώσεις ελεγκτή
21 Απριλίου 2022

Μετά τη δημοσίευση της Τεχνικής Εγκυκλίου 9/2021 Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ο ‘ΣΕΛΚ’) επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο να παράσχει στα μέλη του περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των νόμιμων ελεγκτών/ ελεγκτικών γραφείων σε σχέση με την έκθεση αποδοχών εταιρειών οι οποίες έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους στη Δημοκρατία και οι μετοχές των οποίων έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε ένα Κράτος Μέλος.


Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021– υποχρεώσεις ελεγκτή
Τεχνική Εγκύκλιος 9/2021 Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021
-
ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ 05 - 2022

Οδηγός Αναθέσεων Επισκόπησης
9 Αυγούστου 2022

Η Τεχνική Εγκύκλιος (TE 5_2022) στοχεύει στην παροχή καθοδήγησης σε σχέση με τη διενέργεια εργασιών επισκόπησης των οικονομικών καταστάσεων μετά τις πρόσφατες αλλαγές στον τροποποιημένο περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, τον περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο και τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο.
-
ΣΕ ΙΣΧΥ

ΤΕ 06 - 2022
 

Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων για

Εταιρείες Κεφ.113
 
14 Οκτωβρίου 2022

Η Τεχνική Εγκύκλιος (TE 6_2022) παρέχει να βοήθημα για βεβαίωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις εταιρειών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης  του αναθεωρημένου περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.
 
   14/2005

 

19/2005

 

3/2017

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος ισχύει για οικονομικές καταστάσεις για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.
 
 ΣΕ ΙΣΧΥ
 ΤΕ 7/2022
 Αναθέσεις Επισκόπησης - Ενδεικτικές επιστολές ανάθεσης, εκθέσεις ελεγκτών και επιστολές διαβεβαιώσεων της διοίκησης
 

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αναφέρεται σε υποδείγματα επιστολών ανάθεσης, εκθέσεις ελεγκτών και επιστολές διαβεβαιώσεων της διοίκησης τα οποία ετοιμάστηκαν από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσμου, για τα ακόλουθα:

•              Εταιρεία

•              Συνεταιρισμός

•              Ιδιώτης επιχειρηματίας/Επιχείρηση
 
    Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος ισχύει για οικονομικές καταστάσεις για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 31 Δεκεμβρίου 2022.
 
 ΣΕ ΙΣΧΥ
 ΤΕ 1/2023
 Επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση
 6 Απριλίου 2023
 Με βάση την τρέχουσα κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με την παρούσα εγκύκλιο επιθυμεί να παρέχει καθοδήγηση προς τα Μέλη του όσον αφορά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία επί των οικονομικών καταστάσεων.
  ΤΕ 2/2022
 

Η ΤΕ 2/2022 συμπεριλαμβάνει παράδειγμα γνωστοποίησης για γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας

Αναφοράς και παράδειγμα γνωστοποίησης για το λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
ΣΕ ΙΣΧΥ
 
ΤΕ 2/2023  Υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή αναφορικά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων πελατών Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  7 Ιούνιου 2023
 

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αναφέρεται σε υπόδειγμα έκθεσης ελεγκτή σε σχέση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας:

•              ΟΔ87-01 του 2018 της  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών, των απαιτήσεων σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων και των κανόνων για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών.
 

Technical Circular 2_2023 -Assurance report CIFs_Safeguarding of client assets.docx
 
   Η Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 3/2022.
ΣΕ ΙΣΧΥ
 
 ΤΕ 3/2023
 Ενδεικτικό πρόγραμμα λογιστικού ελέγχου σε σχέση με την έκδοση της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δυνάμει της παραγράφου 10 της περί της Προστασίας των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών, της Παρακολούθησης των Προϊόντων και των Αντιπαροχών Οδηγίας του 2017 της ΕΚΚ
7 Ιούνιου 2023
 
 

Η Τεχνική Εγκύκλιος αφορά την έκθεση ελεγκτή ΚΕΠΕΥ σχετικά με την καταλληλότητα των ρυθμίσεων δυνάμει των εδαφίων (8), (9) και (10) του άρθρου 17 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017 («ο Νόμος») και δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙ  της περί της Προστασίας των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών, της Παρακολούθησης των Προϊόντων και των Αντιπαροχών Οδηγίας του 2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘‘Οδηγία’’).

Για σκοπούς γενικής καθοδήγησης σε σχέση με την πιο πάνω έκθεση, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Συνδέσμου έχει ετοιμάσει, στην Αγγλική γλώσσα, το πρόγραμμα ελέγχου το οποίο περιέχει προτεινόμενες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του Μέρους ΙΙ της Οδηγίας.

Technical Circular 3_2023- Indicative procedures CIFs_Safeguarding of client assets.docx
 
  Η Τεχνική Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 3/2022.
 
ΣΕ ΙΣΧΥ
 
 ΤΕ 4/2023
 Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021
 28 Ιουνίου 2023
 Η Τεχνική Εγκύκλιος (ΤΕ 4_2023), που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή  Εισηγμένων Εταιρειών Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος του Συνδέσμου, στοχεύει στην ενημέρωση των μελών σχετικά με το τι συνιστά «σημαντική συναλλαγή» με συνδεδεμένα μέρη και να παρέχει τη λίστα με σχετικές εξαιρέσεις σύμφωνα με τον περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμο του 2021 (111(I)/2021).
 
Technical Circular 4_2023_Encouragement of long-term shareholder engagement law - defining material transactions with related parties.pdf
TE 9/2021, TE 4/2022
 
 Η Τεχνική Εγκύκλιος 4/2023 παρέχει ενημέρωση για την  Οδηγία ΟΔ 111-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον προσδιορισμό των σημαντικών συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη του 2023, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 14 του Περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021.  
 ΣΕ ΙΣΧΥ
ΤΕ 5/2023 

Οδηγίες για πρόσφατες τροποποιήσεις σε:

1) Πρότυπα ΔΠΧΠ – ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος

2) Δήλωση Πρακτικής Δ.Π.Χ.Α. 2 Κάνοντας κρίσεις ουσιαστικότητας 
17 Οκτωβρίου 2023
 

Η Τεχνική Εγκύκλιος (ΤΕ 5_2023), που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή  Λογιστικών Προτύπων του Συνδέσμου, στοχεύει στην ενημέρωση των μελών σχετικά με τις τροποποιήσεις στα:

1)       Πρότυπα ΔΠΧΠ – ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (Τροποποιήσεις): Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή.

2) Δήλωση Πρακτικής Δ.Π.Χ.Α. 2 Κάνοντας κρίσεις ουσιαστικότητας. 
       ΣΕ ΙΣΧΥ
ΤΕ 6/2023
 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών στοιχείων  της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής  Κατάστασης
 
 13 Νοεμβρίου 2023
 Η Τεχνική Εγκύκλιος (ΤΕ 6_2023), που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή  Ελέγχου και Διασφάλισης παραθέτει πιο κάτω το υπόδειγμα της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων  (QRTs) της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής  Κατάστασης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού  (ΕΕ) 2023/895 της 4ης Απριλίου 2023.
   TΕ1 – 2016

Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 2/2017.

 

Σημειώνεται ότι οι σχετικές ενημερώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Εγκύκλιο θα είναι σε ισχύ για τις εκθέσεις ελέγχου που εκδίδονται από 31/12/2023 και εφεξής σε σχέση με το την ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής  Κατάστασης.
 
ΣΕ ΙΣΧΥ
 
ΤΕ 7/2023
 
 Έκθεση και εύρος του ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτή επί των ποσοτικών υποδειγμάτων (Quantitative Reporting Templates “QRTs”) της Φερεγγυότητας ΙΙ για τη δεύτερη και τέταρτη τριμηνία του οικονομικού έτους
 13 Νοεμβρίου 2023
 Η Τεχνική Εγκύκλιος 7/2023 παρέχει υπόδειγμα έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή που αντικατοπτρίζει τις σχετικές ενημερώσεις σύμφωνα με τον νέο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/894 της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος ισχύει από το τέλος του έτους 31 Δεκεμβρίου 2023
  TΕ1 – 2016
 

Αυτή η εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο 6/2017 Έκθεση και εύρος του ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτή επί των ποσοτικών υποδειγμάτων (Quantitative Reporting Templates “QRTs”) της Φερεγγυότητας ΙΙ για τη δεύτερη και τέταρτη τριμηνία του οικονομικού έτους. Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος ισχύει για τα οικονομικά έτη που λήγουν 31 Δεκεμβρίου 2023 και μετέπειτα.


 
 ΣΕ ΙΣΧΥ