Ετήσια Έκθεση 2019

Ο ΣΕΛΚ επέβαλε χρηματική ποινή €500 σε κάθε ένα από τους πιο κάτω εποπτευόμενους του για μη έγκαιρη ή μη υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2019, βάσει του Κεφαλαίου 6.400 του Εγχειριδίου Μελών.

ECOVIS KARAOLIS ASSURANCE LTD

YIANNAKIS ANASTASIOU PREMIER AUDIT COMPANY LTD

MARIOS KALLIS

Y.K.P. SERVICES LTD

KORELLIS IOSIF LTD

VHG AUDIT LTD

FZ AUDIT LTD

KOSTAKIS CHRISTOFIDES

F. ZEMPYLAS & ASSOCIATES LTD

AVI AUDITCONSULT LTD

ENTRUSTIUS GLOBAL LTD

EMPIRICAL AUDIT AND TAX SERVICES LTD

M. ANGELI & CO ACCOUNTANTS AND AUDITORS LTD

ATC CREDENCE LTD

ANDREAS TSIALIS

MARIA PAPOUI

ISIDOROS CHR. MAKRIDES

KYRIACOS ANDREA GEORGIOU

ANDROULLA KAKKI HADJIAROU