Ετήσια Έκθεση 2017

Ο ΣΕΛΚ επέβαλε χρηματική ποινή €500 σε κάθε ένα από τους πιο κάτω εποπτευόμενους του για μη έγκαιρη ή μη υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2017, βάσει του Κεφαλαίου 6.400 του Εγχειριδίου Μελών.

LOUCAS HADJIVASILIOU FCCA

IOULIA SMYRNOVA

NICOS A. VASSILIADES & SONS LTD

ELETRA AUDITING SERVICES LIMITED

INTELAUDIT LTD

KORELLIS IOSIF LTD

K&S EUROMANAGEMENT LIMITED

ENTRUSTIUS GLOBAL LTD

GLOBALSERVE CONSULTANTS LTD

MAVROGIANNOS KERIAN LTD

SKS AUDIT LTD

VANICE HOLDINGS LTD

GTA GLOBAL TAX & AUDIT LTD

C&S YIASSEMIDES & CO