Ερωτηματολόγιο 2018

Ο ΣΕΛΚ έχει επιβάλει χρηματική ποινή 500 στους πιο κάτω εποπτευόμενους για μη έγκαιρη ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2018, βάσει του Κεφαλαίου 6.400 του Εγχειριδίου Μελών.

ECOVIS KARAOLIS ASSURANCE LTD

D.C. DEMETRIOU LTD

YIANNAKIS ANASTASIOU PREMIER AUDIT COMPANY LTD

APO AUDIT SERVICES LTD

MARIOS KALLIS

SAVVA & DEMOSTHENOUS LTD

GEORGIOS GEORGIADES

KOSTAKIS CHRISTOFIDES

ALPHA AUDIT LTD

AA ZITTIS ACCOUNTING & AUDITING LTD

AVI AUDITCONSULT LTD

ENTRUSTIUS GLOBAL LTD

EMPIRICAL AUDIT AND TAX SERVICES LTD

M.G.C. ACCOUNTING AND AUDIT SERVICES LTD

M. MICHAELIDES & CO

M. ANGELI & CO ACCOUNTANTS AND AUDITORS LTD

AVE SEMINARS LTD

KYRIACOS ANDREA GEORGIOU