Ερωτηματολόγιο 2017

Ο ΣΕΛΚ έχει επιβάλει χρηματική ποινή 500 στους πιο κάτω εποπτευόμενους για μη έγκαιρη ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2017, βάσει του Κεφαλαίου 6.400 του Εγχειριδίου Μελών.

ECOVIS KARAOLIS ASSURANCE LTD

NICOS A. VASSILIADES & SONS LTD

YIANNAKIS ANASTASIOU PREMIER AUDIT COMPANY LTD

ELETRA AUDITING SERVICES LIMITED

SAVVA FRANGOUS & ASSOCIATES LTD

MARIOS KALLIS

GMC CHRISTODOULOU LTD

SAVVA & DEMOSTHENOUS LTD

STAVROULI & NICOLAOU LTD

LIUBOV SAVINOVSKAYA

MICHAEL GREGORY

KOSTAKIS CHRISTOFIDES

AGGELOS ALKIVIADES

CC & A AUDITORIS LTD

EMPIRICAL AUDIT AND TAX SERVICES LTD

SAFE B2B ESCROW SERVICES LTD