Ερωτηματολόγιο 2016

Ο ΣΕΛΚ έχει επιβάλει χρηματική ποινή 500 στους πιο κάτω εποπτευόμενους για μη έγκαιρη ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2016, βάσει του Κεφαλαίου 6.400 του Εγχειριδίου Μελών.

MARIOS KALLIS

COSTAS MIAOULI

KOSTAKIS CHRISTOFIDES

GEORGIOS N. CHARALAMBOUS

ECOVIS KARAOLIS ASSURANCE LTD

SAVVIDES AUDIT LTD

NICOS A. VASSILIADES & SONS LTD

IOANNOU & THEODOULOU LTD

YIANNAKIS ANASTASIOU PREMIER AUDIT COMPANY LTD

ELETRA AUDITING SERVICES LIMITED

CHRISTOS MAKRIDES & ASSOCIATES LTD

STAVROULI & NICOLAOU LTD

INTELAUDIT LTD

PHOTOS ARESTIS & SON LIMITED

K&S EUROMANAGEMENT LIMITED

ALPHA AUDIT LTD

MEDCORPUS SERVICES LTD

ENTRUSTIUS GLOBAL LTD

EMPIRICAL AUDIT AND TAX SERVICES LTD

GLOBALSERVE CONSULTANTS LTD

SKS AUDIT LTD

G. MARATHOVOUNIOTIS & ASSOCIATES LTD

CYMIVA MANAGEMENT CONSULTANTS LTD

CYCOMAUDIT LTD

VANICE HOLDINGS LTD

C&S YIASSEMIDES & CO