Καταγγελία εναντίον του κ. Παναγιώτη Σιακκά

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκε η ακόλουθη κατηγορία εναντίον του κυρίου Παναγιώτη Σιακκά, με αρ. Μέλους 628:

Παράλειψη συμμόρφωσης με το Άρθρο 15 του Κανονισμού 1.201 του Εγχειριδίου Μελών του ΣΕΛΚ το οποίο συνίσταται στη μη ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τα έτη 2015 & 2016 παρόλες τις υπενθυμίσεις που του έγιναν.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Σιακκά πρόστιμο €500 πλέον την καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €330.