Καταγγελία εναντίον της κας Γεωργίας Παφίτη

Στις 28 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες εναντίον της κυρίας Γεωργίας Παφίτη με αρ. Μέλους 993:

  1. Μη έγκαιρη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τα έτη 2013, 2014 και 2015.
  2. Παράλειψη αποστολής των αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης που την αφορούν και τα οποία της είχε ζητηθεί να υποβάλει για τα εν λόγω έτη.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στην κυρία Παφίτη πρόστιμο €100 για την πρώτη κατηγορία, €500 για την δεύτερη και καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €180.