Καταγγελία εναντίον του κ. Γαβριήλ Αναστασιάδη

Στις 28 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Γαβριήλ Αναστασιάδη με αρ. Μέλους 660:

  1. Παράλειψη υποβολής της ετήσιας δήλωσης Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τα έτη 2013, 2014 και 2015.
  2. Παράλειψη αποστολής των αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης που τον αφορούν και τα οποία του είχε ζητηθεί να υποβάλει για τα εν λόγω έτη.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Αναστασιάδη πρόστιμο €500 ανά κατηγορία και καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €180.