Καταγγελία εναντίον του κ. Αντώνη Χατζηάντωνα

Στις 28 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Αντώνη Χατζηάντωνα, με αρ. Μέλους 567:

  1. Παράλειψη υποβολής της ετήσιας δήλωσης Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τα έτη 2013 και 2014.
  2. Παράλειψη αποστολής των αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης που τον αφορούν και τα οποία του είχε ζητηθεί να υποβάλει για τα έτη 2013, 2014 και 2015.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Χατζηάντωνα πρόστιμο €500 ανά κατηγορία και καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €180.